Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmes-palkinto professori Kyllikki Tiensuulle

Nurmes-palkinto professori Kyllikki Tiensuulle

 Nurmeksen kaupunki luovutti uuden kunnan valtuuston kokouksessa 21.11.2019 vuoden 2019 Nurmes-palkinnon professori Kyllikki Tiensuulle. Kaupunginhallitus päätti palkinnon saajan kokouksessaan 7.10.2019.

Nurmes-palkinto 2019 myönnetään professori Kyllikki Tiensuulle hengellisestä, sivistävästä ja virkistävästä työstään meidän kaikkien nurmeslaisten hyväksi. Kyllikki Tiensuu on tehnyt merkittävän elämäntyön Lipinlahden kristillisen opiston ja Haikolan kartanon puitteissa. Hän on tehnyt myös mittavan akateemisen työuran yliopistomaailmassa. Haikolan emäntänä hän on edistänyt terveellistä, kestävää ja ympäristöystävällistä elämäntapaa tarjoten puitteet Nurmeksessa kulttuurille ja sivistykselle.

Nurmes-palkinnon sääntöjen mukaan Nurmes-palkinto jae­taan vuosittain tai kaupunginhallituksen harkitseman ajan kuluttua tun­nus­tuk­sen osoituksena sille yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai lai­tok­sel­le, joka samana tai sitä lähinnä edeltävänä vuonna on toi­mi­nut ansiokkaimmin Nurmeksen kaupungin talous-, elinkeino- tai yh­teis­kun­ta­elä­män hyväksi taikka muulla tavoin on mer­kit­tä­vim­min vaikuttanut Nurmeksen kaupungin kehitykseen.

Nurmes-palkintona myönnetään Paula Härmän tekemä maljakko. Palkinnon saaja saa myös kiertopalkinnon haltuunsa siihen saakka, kunnes palkinto jaetaan seuraavan kerran. Kiertopalkintona on ollut iso kivikarhu. Härmä sai avustusta vuonna 2016 Nurmeksen kaupungin luovien alojen siemenrahastosta. Siemenrahastolla rohkaistiin luovien alojen yrittäjiä pysymään Nurmeksessa, tulemaan Nurmekseen ja kehittämään esimerkiksi omia Nurmes-aiheisia tuotteita myyntiin.

Nurmes-palkinto on jaettu vuodesta 1973 lähtien yhteensä 35 ker­taa. Nurmes-palkinnon muodosta ja suuruudesta se­kä jakotilaisuudesta päättää kullakin kerralla erikseen kau­pun­gin­hal­li­tus. Viimeksi Nurmes-palkinto on myönnetty vuonna 2018 Maaseudun kehittäjät – toimijaryhmälle.

Lisätietoja