Navigaatiovalikko

Kasvatus ja koulutus/Perusopetus/Porokylän koulu/KiVa Koulu

KiVassa Koulussa ei saa kiusata!

KiVa -lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaa­misen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia! Monet suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä KiVa Koulu -ohjelman, näiden joukossa meidän koulumme.

KiVa Koulun logo, linkki avautuu uuteen ikkunaan

Kasvatus ja koulutus/Perusopetus/Porokylän koulu/KiVa Koulu

KiVa Koulu - toimintamallin toteuttaminen meidän koulussa

Ohjelman hallinnointi
 

1) KOORDINOINTI

KiVa Koulu – vastuuhenkilönä toimii rehtori, joka on perehtynyt KiVa Koulu-ohjelmaan kokonaisuutena, koordinoi ohjelman toteuttamista koulussa ja opastaa tarvittaessa muita ohjelman käyttöön liittyvissä asioissa.
 

2) SUUNNITTELU

Koulun suunnitelma ohjelman toteuttamisesta:
 
- KiVa-oppitunnit toteutetaan 1.-2.-luokalla sekä 4.-5.-luokalla luokanopettajan päätöksen mukaisesti. Niihin voidaan käyttää oppitunteja niistä oppiaineista, joissa opettaja katsoo olevan parhaiten välystä tai tasaisesti kaikista oppiaineista. Vastuu oppituntien järjestämisestä on luokanopettajalla, mutta hän voi pyytää jotakuta toistakin opettajaa toteuttamaan tunteja.
- KiVa-tiimi kokoontuu selvittämiskeskusteluihin mahdollisimman pian seulontalomakkeen saatuaan. Selvittämiskeskustelut pidetään ensisijaisesti välitunneilla, mutta tarvittaessa aikaa voidaan käyttää myös oppitunneista. Tarvittaessa KiVa-tiimi kokoontuu keskustelemaan ajankohtaisista KiVa-asioista.
- Koulun henkilökuntaan kuuluva, joka saa tiedon kiusaamisesta, täyttää tietojensa perusteella seulontalomakkeen. Seulontalomakkeen avulla tiedon saaja arvioi, onko kyse kiusaamisesta (tarkoituksellista, toistuvaa, yhteen oppilaaseen kohdistuvaa pahan mielen aiheuttamista, mitä vastaan oppilas ei kykene itse puolustautumaan), jolloin tapaus ohjataan tiimille antamalla lomake KiVa-tiimiläiselle mahdollisimman pian. Jos kyse ei ole kiusaamisesta, asiaa selvitetään luokanopettajan johdolla.
- Tiimiläiset täyttävät kunkin tapauksessa mukana olevan oppilaan kotiin tiedoksiantolomakkeen kiusaamistapauksesta. Lomakkeet palautetaan tiimille ja arkistoidaan KiVa-kansioon, kuten muutkin lomakkeet.

3) TIEDOTTAMINEN

Opetushenkilöstö saa tietoa Kiva Koulu-ohjelmasta työskentelytilan ilmoitustaululta ja hyllystä ja opetushenkilöstön lukuvuosioppaasta. Lukuvuoden alussa pidetään KiVa Koulu -asioiden info viikkopalaverissa. Infossa käydään läpi mm. yleiset ja kohdennetut toimenpiteet, KiVa-tiimin kokoonpano ja toiminta sekä tunnukset ja ohjeistus nettisivujen käyttöön. Infossa ja muissa mahdollisissa KiVa-palavereissa voidaan hyödyntää KiVa Koulun virtuaalikoulutusmateriaalia.
     Oppilaat saavat tietoa ohjelmasta opettajilta ja koulunkäynninohjaajilta. KiVa Koulu-asioita kerrataan erityisesti lukuvuoden alussa.
     Oppilaat ja huoltajat saavat tietoa myös koulun nettisivuilta ja lukuvuositiedotteesta. Kiusaamisasioista puhutaan tarvittaessa myös vanhempainilloissa.
     
4) SEURANTA

Oppilaat ja henkilökunta vastaavat tilannekartoituskyselyyn joka toukokuussa. Kyselyn tulokset raportoidaan huoltajille vanhempainillassa, vanhempainpiirin palaverissa tai WILMAn kautta ja henkilökunnalle viikkopalaverissa, sähköpostilla tai WILMAssa. Toimintaa arvioidaan oppilashuoltoryhmässä. Avointa keskustelua kiusaamisesta ja KiVa-toiminnasta voidaan käydä myös opetushenkilöstön kokouksissa, vanhempainpiirissä ja oppilaskuntatoiminnassa.

 

Kiusaamista ennaltaehkäisevät toimet ja kiusaamistapausten selvittäminen

Koulussamme toteutetaan KiVa Koulu-ohjelman toimenpiteitä laatusuositusten mukaisesti.


Yleiset toimenpiteet ja KiVa Koulu-materiaalin käyttö:

- Lukuvuoden aikana pidetään KiVa-oppitunnit 1.- ja 4.-luokkien materiaaleilla.

- Oppilaat pelaavat 1. ja 4. luokkien KiVa-pelejä.

- Välituntivalvojat käyttävät KiVa Koulu - huomioliivejä.

Kohdennetut toimenpiteet/ KiVa-tiimien toiminta:
 
- Koulussa toimii neljän opettajan KiVa-tiimi, joka selvittää ilmoitetut kiusaamistapaukset.

- Koulussa käytetään selvittämiskeskusteluihin tarkoitettuja lomakkeita.
 
- Koulussa järjestetään seurantakeskustelut kiusaamistapausten yhteydessä.

 

Lisätietoa: http://www.kivakoulu.fi/ (linkki avautuu uuteen ikkunaan)