Kuntaliitosselvitys / yläkuva / muokattu

Navigaatiovalikko

Kuntaliitosselvitys / esittelyteksti

    

 

Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitosselvitys

Nurmeksen kaupunki (kv 25.10.2018 § 58) ja Valtimon kunta (kh 24.9.2018 § 133) ovat päättäneet kuntaliitosselvityksen tekemisestä. Tälle sivulle on koottu asian valmistelua koskevaa materiaalia.

Uudet toimielimet

Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan luottamushenkilöistä ja koostuva yhdistymishallitus on jo aloittanut toimintansa.Yhdistymishallitus kokoontuu 27.5.-31.12.2019 välisenä aikana kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina. Kokoukset pidetään vuoroin Valtimolla kuntalaisten talolla ja vuoroin Nurmeksen kaupungintalolla.

Kuulutus

Uuden kunnan valtuuston kokouksista kuulutetaan erikseen. Uuden kunnan valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa valtuustoseminaarin merkeissä 19.6.2019. Ensimmäinen varsinainen kokous pidetään kesälomakauden jälkeen elokuussa.

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tämän linkin kautta.
 

Tälle kuntaliitosselvityssivulle tietoja ei enää päivitetä.

 

***

Kuntaliitos etenee

Nurmeksen Valtimon valtuustot päättivät hyväksyä yhdistymissopimuksen ja tehdä esityksen Valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta niin, että Valtimon kunta lakkaa ja yhdistyy Nurmeksen kaupunkiin
1.1.2020 alkaen sekä, että Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisesitys liitteineen toimitetaan Valtioneuvostolle 30.4.2019 mennessä.
 

Valtimon kunnanvaltuuston päätös 23.4.2019 § 20

Nurmeksen kaupunginvaltuuston päätös 24.4.2019 § 29

Kuntaliitosselvitysraportti 26.2.2019 liitteineen

Nähtävilläolo on päättynyt. Kuntaliitosselvityksen aineistot olivat nähtävillä 12.3.-11.4.2019 välisenä aikana

Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta ovat tehneet kuntarakennelain 4b §:n mukaisen kuntaliitosselvityksen yhdistymisesityksen laatimiseksi. Selvitystyön tuloksena on valmistunut ehdotus yhdistymisesitykseksi sekä sen liitteenä yhdistymissopimus ja selvitysraportti liitteineen (7 kpl).

Nurmeksen kaupunginhallitus ja Valtimon kunnanhallitus varaavat kuntien asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, kuntarakennelain 7 §:n mukaisen tilaisuuden tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan.

Huomautus on toimitettava 11.4.2019 kello 15.00 mennessä kirjallisena Nurmeksen kaupunginhallitukselle, osoite Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla kirjaamo@nurmes.fi  tai Valtimon kunnanhallitukselle, osoite Kunnantie 1, 75700 Valtimo tai sähköpostilla kirjaamo@valtimo.fi .

Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitteineen on nähtävänä Nurmeksen kaupungintalolla, Kirkkokatu 14,  ja Valtimon Kuntalaisten Talolla, Kunnantie 1, sekä kuntien nettisivuilta www.nurmes.fi ja www.valtimo.fi.  Asiakirjat ovat nähtävänä myös Nurmeksen kirjastossa, Kötsintie 2 ja Valtimon kirjastossa, Sepänkatu 6.

Nurmeksen kaupunginhallitus ja Valtimon kunnanhallitus käsittelevät mahdolliset huomautukset 15.4.2019 pidettävissä kokouksissa, antavat niistä lausunnot ja tekevät sen jälkeen ehdotuksen kuntien yhdistymisestä valtuustojen 23.4.2019 (Valtimo) ja 24.4.2019 (Nurmes) pidettäviin kokouksiin.

Linkki kuulutukseen 

Nähtävillä olleet materiaalit

(avautuvat uuteen ikkunaan)

Kuulutus

Ehdotus yhdistymisesitykseksi

Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymissopimus, hyväksytty 13.2.2019

Kuntaliitosselvitysraportti, hyväksytty 26.2.2019

Raportin liitteet:

1. Kuntatalouden nykytila ja kuntatalouden näkymät vuoteen 2025
2. Pikes Oy 12/2018 Nurmes-Valtimon elinkeinoelämän nykytila kuvattuna
3.  Uuden kunnan elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen
4. Hyvinvointipalvelujen yleiskuva ja johtopäätökset -raportti
5. Tekniikan työryhmän raportti
6. Hallinnon työryhmän raportti
7. Paikkojen jakautuminen kuntayhtymissä, tytäryhteisöissä ja osakkuusyhteisöissä


 

Kuntaliitos / työsuunnitelman runko 8.11.2018

Selvitystyön aikana syntyneet muistiot ja liitteet

angle-left Takaisin

kuva5 (1).jpg

kuva5 (1).jpg

Pienikuva Ladannut Katri Kantola, 6.2.2020 9:26
Esikatsele