Navigation Menu

Публикатор

angle-left Uusia koronarajoituksia voimaan AVIn päätöksellä

Uusia koronarajoituksia voimaan AVIn päätöksellä

TIIVISTETYSTI AVIN VOIMASSAOLEVAT PÄÄTÖKSET:

  • tartuntatautilain 58 §:N ja 58 §:G mukaiset eli
   • N: Nurmeksessa kielletään suoraan 31.12.2021 klo 16 – 20.1.2022 yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sekä sisä- että ulkotiloissa jos tilaisuudessa on yli 50 henkeä ja heille ei ole määritelty omaa istumapaikkaa nimikoituna tai numeroituna
   • G: Nurmeksessa tilat suljetaan asiakkailta ja osallistujilta liikunta- tai urheilutoiminnassa tai huvi- ja virkistystoiminnassa. Määräys ei koske vuonna 2004 syntyneitä ja sitä nuorempia, ei koske ammattiurheilijoita eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tämä on voimassa 13.1.2022 saakka.
  • tartuntatautilain 58 §:d mukaiset eli
   • D: asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä tulee ehkäistä:
    • sisätiloissa, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
    • alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen
    • Nämä ovat voimassa 26.1.2022 saakka.

 

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N ja 58 G §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNTIEN ALUEILLE

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)


Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.


Määräys tulee voimaan 31.12.2021 klo 16 ja on voimassa 20.1.2022 saakka.


Määräys ei koske yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tässä päätöksessä tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.

 

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta (58 g §)


Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentin 1-kohdassa tarkoitettuun liikunta- tai urheilutoimintaan tai 3-kohdassa tarkoitettuun huvi- tai virkistystoimintaan seuraavissa tiloissa:


1 kohdassa tarkoitetut joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat;


3 kohdassa tarkoitetut tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.


Rajoitus ei kohdistu muihin tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin mukaisiin kohteisiin.


Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.


Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat,
58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä määräys ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.


Määräys tulee voimaan 31.12.2021 klo 16 ja on voimassa 13.1.2022 saakka.