Navigation Menu

Навигационная цепочка

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus

Asemakaava MRL 50-61 §, Asemakaavoitus


Asemakaava on maankäytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laadittu suunnitelma. Asemakaavan perusratkaisun tulee noudattaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan maankäytön periaatteita.

Asemakaavassa määritellään alueiden käyttö kuten esim. rakennuskorttelit, katualueet, liikennealueet, virkistysalueet, erityisalueet ja vesialueet. Asemakaavasta ilmenee mitä ja kuinka paljon minkäkin käyttötarkoituksen alueelle saa rakentaa.

Asemakaavat laatii Nurmeksen maankäyttö. Asemakaavat voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä tai muita kuin vaikutuksiltaan merkittäviä. Merkittävät kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto, muut kuin merkittävät kaavat voi hyväksyä kunnanhallitus.


Ajantasa-asemakaavat

Osaa kaavoista ei ole viety vielä kunnan käytössä olevaan karttapalveluun, joten alla olevasta linkistä voitte tarkastella Nurmeksen ajantasaisia kaavatietoja. :

Nurmeksen asemakaavayhdistelmä


Nurmeksen Ranta-asemakaavat:

Indeksikartta: Indeksikartta
- 1 Mataraniemi: kartta ja merkinnät
- 2 Haavisto: kartta ja merkinnät
- 3 Kuohattijärvi: kartta ja merkinnät
- 4 Kopras: kartta ja merkinnät
- 5 Huuhtiniemi: kartta ja merkinnät - Huuhtiniemen laajennus: kartta ja  merkinnät
- 6 Matilanniemi (Pielisen saaret): kartta ja merkinnät
- 7 Uitonniemi: kartta ja merkinnät, Uitonniemen muutos: kartta ja merkinnät 1 ja 2
- 8 Kynsisaari (Pielisen saaret): kartta ja merkinnät
- 9 Koivusaaret (Pielisen saaret): kartta ja merkinnät
- 10 Möhköri: kartta ja merkinnät
- 11 Porosaari (Pielisen saaret): kartta ja merkinnät, edellisen muutos: kartta ja merkinnät
- 12 Kuusisaari: kartta ja merkinnät, Kuusisaaren muutos: kartta ja merkinnät
 

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Yhteystiedot

Olli Kakkinen tekninen johtaja, vs. maankäyttöpäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45750 olli.kakkinen(at)nurmes.fi
Stiina Seitavuo maankäyttösuunnittelija 04010 45716 stiina.seitavuo(a)nurmes.fi
Jarmo Komsa suunnitteluavustaja 05034 44662 jarmo.komsa(at)nurmes.fi