Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Hallitus

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus toimii kaupungin keskeisenä hallintoviranomaisena. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintoa johtaessaan se valvoo ja sovittaa yhteen kaupungin eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa ja huolehtii käytännön hallinnosta. Taloudenhoidon vastuuseen kuuluu laskentatoimi, rahaliikenne, sisäinen valvonta ja muu taloudenhoidon järjestäminen.

Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston päätettäväksi menevät asiat ja vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallituksen yleisenä tehtävänä on myös kaupungin edun valvominen. Jollei johtosäännössä toisin määrätä, hallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina klo 18.00 kaupungintalolla.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin tästä linkistä

Kaupunginhallituksen jäsenet 2021-2025

Kaupunginhallituksen jäsenet 2021-2025

Pääkkönen Hannu SDP puheenjohtaja hannu.paakkonen(at)luottamus.nurmes.fi
Smura Antti SDP varajäsen antti.smura(at)luottamus.nurmes.fi
Rönkkö Reeta KESK 1. varapuheenjohtaja reeta.ronkko(at)luottamus.nurmes.fi
Härkin Päivi KESK varajäsen paivi.harkin(at)luottamus.nurmes.fi
Määttä Henry PS 2. varapuheenjohtaja henry.maatta(at)luottamus.nurmes.fi
Sutinen Ville PS varajäsen ville.sutinen(at)luottamus.nurmes.fi
Nykänen Anniina KESK jäsen anniina.nykanen(at)luottamus.nurmes.fi
Hölttä Anna KESK varajäsen anna.holtta(at)luottamus.nurmes.fi
Haverinen Kyösti KESK jäsen kyosti.haverinen(at)luottamus.nurmes.fi
Siira Arto varajäsen arto.siira(at)luottamus.nurmes.fi
Reinikka Erik KESK jäsen erik.reinikka(at)luottamus.nurmes.fi
Korhonen Pasi KESK varajäsen pasi.korhonen(at)luottamus.nurmes.fi
Savolainen Anni SDP jäsen anni.savolainen(at)luottamus.nurmes.fi
Oinonen Elina SDP varajäsen elina.oinonen(at)luottamus.nurmes.fi
Ruokolainen Jari SDP jäsen jari.ruokolainen(at)luottamus.nurmes.fi
Piirainen Jari SDP varajäsen jari.piirainen(at)luottamus.nurmes.fi
Meriläinen Jaana PS jäsen jaana.merilainen(at)luottamus.nurmes.fi
Saaristo Susanna PS varajäsen susanna.saaristo(at)luottamus.nurmes.fi