Navigation Menu

Käynnissä olevat hankinnat - otsikko

Käynnissä olevat hankinnat

Murskehankinnan lisäkysymykset ja vastaukset

Tietoa Nurmeksesta / hankinnat

Pappilantien katusaneerausurakka

Tarjouspyyntö 14.1.2022 Pappilantien saneeraus https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63539/notice/90267/overview

Tarjousten määräaika 4.2.2022 klo 12:00

Lisäkysymykset ja vastaukset:

 

1. "Arinan sijainti ja mitat on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa" (työselitysteksti). Missä? - Ei ole putkilinjasta pituusleikkausta.

- Putkilinja on esitetty työselityksen tekstistä poiketen vain asemapiirroksessa.

2. Kaapeleiden sijainnit on varmistettava ennen rakennustöiden alkua. Nykyiset kaapelit on esitetty johtopiirustuksissa.Poistettavat ja siirrettävät kaapelit on esitetty johtopiirustuksissa. Missä piirustukset?

- Työselityksen tekstistä (s. 10) poiketen erillistä johtopiirustusta ei ole vaan urakoitsijan on itse selvitettävä johtojen sijainti ennen rakennustöiden alkua.

3. Nykyinen katuvalaistus pylväineen ja jalustoineen puretaan erillisen valaistussuunnitelmien mukaisesti. Missä suunnitelmat?

- Olemassa olevan katuvalaistuksen purkaminen (johdot, puupylväät) ja niiden hävittäminen kuuluvat urakkaan. Kohteeseen ei ole erillistä valaistussuunnitelmaa. Kohteen uuden katuvalaistuksen kaapelointi, pylväsjalustat, pylväät ja niiden asentaminen kuuluvat urakkaan tarjouspyynnön (14.1.2022) mukaisesti .

4. Rakenteeseen asennetaan sitomaton päällyste soramurske 0-16 mm. Onko mahdollista käyttää kalliomursketta?

- Kyllä.

5. Jakavan kerroksen materiaalina käytetään soramursketta 0-90 mm. Onko mahdollista käyttää kalliomursketta?

- Kyllä

6. Uusitaanko liikennemerkit?

- Ei urakkaan kuluvana.

7. Tilaaja ei peri maankaatopaikka-/vastaanottomaksua Kotilanvaaran maankaatopaikalle ajetuista puhtaista kaivumaista. Kuuluuko urakoitsijalle läjitys?

- Läjitys ei kuulu urakoitsijalle.

8. Kaikkien urakkasopimuksen mukaisten töiden tulee olla täysin valmiina ja urakan tulee ollavastaanotettu viimeistään 30.6.2022. Onko aikataulu tämä? Yleensä routasulaa tällä korkeudella juhannukseen mennässä.

- Tilaajan käsitys on, että tarjouspyynnön mukainen toteutus on mahdollinen.

9. Kadun alle sijoittuvat uudet putkirakenteet tulee routasuojata alle 1,5 metrin syvyydellä. Suojaus tehdään
koteloeristyksellä rakenteen ympärille. EPS vai XPS? Mikä eristevahvuus?

- Urakkahintaan ei lasketa lämpöeristyksiä. Poikitus- ja tonttiliittymien osalta eristäminen mahdollinen, mutta nämä tehdään tarvittaessa urakkavaiheessa lisätyönä.

10. Alueella kulkee myös maanalaisia sähkökaapeleita ja muuntaja on aivan tiessä kiinni. Kuka vastaa mahdollisista sähköyhtiöltä syntyvistä kuluista? (joutuuko esim. poiskytkemään kaapeleita, siirtämään, suojaamaan yms.)

- Urakkaohjelman mukaisesti urakoitsija hankkii ja suorittaa kaikki tarvitsemansa työnaikaiset asennukset. Urakoitsija hoitaa myös tarvittavat puhelin- tietoliikenne- ja sähkökaapeleiden näytöt sekä kaapeleiden tarvittavat suojaukset ja työnaikaset siirrot omalla kustannuksellaan.

11. Urakkaan kuului valaisinjalustan ja pylvään asennus. Kuka asentaa valaisimet ja kytkennän vai voiko urakoitsija teettää työn?

- Katuvalaisimet sekä niiden asennukset kuuluvat tilaajalle, mutta on mahdollista sopia tämä tehtäväksi myös urakan lisätyönä.

 

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Osoitteesta www.hilma.fi löytyvät kaikki avoinna olevat hankintailmoitukset, ennakkoilmoitukset ja tietopyynnöt.

Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

  • Pohjois-Karjalan hankintatoimen julkaisemat avoinna olevat tarjouspyynnöt (sähköinen kilpailutusjärjestelmä)
  • tarjouspalveluun pitää rekisteröityä
  • sen kautta voi esittää kysymyksiä
  • sen kautta jätetään tarjous
  • hankintapäätös sähköisesti
  • linkin kautta nähtävissä myös muiden Suomessa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalia käyttävien hankintayksiköiden julkaisut

Siirry Tarjouspalvelu.fi/jns-toimittajaportaaliin tästä linkistä

Hankintapäätökset ja tulevat hankinnat ovat nähtävillä Hankintakalenteri.fi-sivustolla. Samalta sivustolta löytyvät myös hankintatoimen sopimustoimittajat tuoteryhmittäin.

Siirry Hankintakalenteri.fi -sivustolle tästä linkistä

Pienhankintapalvelu.fi-toimittajaportaalissa kunnilla/kaupungeilla on mahdollisuus ilmoittaa avoimesti myös pienhankintojaan. Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisten kynnysarvojen alittavia julkisia hankintoja. Pohjois-Karjalassa avoinna olevat pienhankinnat löytyvät klikkaamalla "Pohjois-Karjala". Pienhankintapalveluun käyvät samat tunnukset kuin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin. Pienhankintapalveluun on mahdollista asettaa ilmainen vahtipalvelu.

Siirry Pienhankintapalvelu.fi-toimittajaportaaliin tästä linkistä