Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Lautakunnat / Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Aluevaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii:

  • vaalien valmistavista tehtävistä,
  • vaaleista tiedottamisesta
  • ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelystä ja tarkastamisesta,
  • ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta sekä
  • vahvistettujen äänimäärien ilmoittamisesta vaalitietojärjestelmän välityksellä aluevaalilautakunnalle.

Lisäksi kunnan keskusvaalilautakunnalla on yleisvastuu äänestysjärjestelyistä kunnan alueella.

 

Eduskuntavaalien, presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien järjestämisessä keskusvaalilautakunnan tehtävät ovat suppeammat kuin kunnallisvaaleissa.

 

Kaupungin keskusvaalilautakunnan tehtäviä kunnallisvaaleissa ovat

  • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
  • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • vaalien erilaiset valmistelutoimet
  • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen, ennakkoäänten laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
  • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan jäsenet 2021-2025

Asema Varsinainen jäsen


Puheenjohtaja

Matti Kuittinen KESK
Varapuheenjohtaja Tuula Rautiainen SDP
Jäsen Hannu Martikainen PS
Jäsen Kari Tolvanen KD
Jäsen Liisa Klippel VAS
   
  Varajäsenet
1. varajäsen Matti Härkönen KOK
2. varajäsen Kirsi Partanen KESK
3. varajäsen Birgitta Selin SDP
4. varajäsen

Seija Tiainen PS

5. varajäsen

Antti Timonen KD

6. varajäsen Visa Laatta VAS
7. varajäsen Tarja Naumanen KOK

 

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii paikkatietokäsittelijä Pekka Ratilainen.