Navigation Menu

Навигационная цепочка

Maa-ainesluvat

Maa-ainesluvat

Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven, mullan ottamiseen ja kallion louhintaan.

Lupa ei ole tarpeen jos ottaminen perustuu

- kaivoslakiin
- rakentamisen yhteydessä virainomaisen myötämään lupaan tai suunnitelmaan
- vesialueella tapahtuvaan maa-aineisten ottamiseen johon tarvitaan aluehallintoviraston lupa

Lupa ei ole myöskään tarpeen jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Jos kotitarveoton määrä ylittää 500 m³, on otosta tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluun. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.


Hakemusasiakirjat:

1. Hakemus, 2 kpl
2. Ottamissuunnitelma-asiakirjat, 3 kpl (Selostus ja sitä täydentävät kartat ja piirrokset)
3. Kaava- ja kartta-asiakirjat, 2 kpl  (Ajantasainen yleiskartta mk 1:20 000 - 1:50 000, peruskarttaote mk 1:5 000 - 1:10 000)
4. Hakija halllintaoikeusselvitys ottamispaikkaan, 1 kpl (Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus)
5. Naapurin kuuleminen, 1 kpl (Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan)
6. Muu selvitys, 2 kpl (Muut mahdolliset liitteet jotka on tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi, kuten esim. selvitys tie- ja kulkuyhteyksistä. Myös lupaviranomaisten taholta voidaan pyytää luvan hakijaa hankkimaan asiaan täydentäviä selvityksiä)


Hakemus liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse
Nurmeksen kaupunki, Ympäristönsuojelu
Kirkkokatu 14, 75500 NURMES (1. kerros) puh. 04010 45721

Kyseisestä numerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Maa-aineslaki
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta
Ilmoituslomake: Maa-ainesten kotitarveotto
Maa-ainestaksa
Maa-ainesluvan hakeminen
Sähköinen asiointi maa-ainesten kotitarveottoilmoitus
 

Yhteystiedot, ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelu

Ismo Ryynänen ympäristöinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45721 ismo.ryynanen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistoinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45705 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi