Navigation Menu

Maisematyölup

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin.


Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Hakemusasiakirjat:
1. Hakemus 1 kpl             
2. Suunnitelmat 3 kpl
3. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote
Kaavaote kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla alueilla 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl

Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
Nurmeksen rakennusvalvonnasta
Kirkkokatu 14, (1. kerros), 75500 NURMES

(Huom. varsinainen lupahakemus tehtävä sähköisesti)

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Tonttiasiakirjat voi noutaa:
karttapalvelunhoitajalta
Kirkkokatu 14 (1. kerros), 75500 NURMES
tai tilata puhelimitse 04010 45718

Hakemukset liitteineen jätetään Lupapisteen kautta:
Siirry sähköisen asioinnin lupapiste.fi palveluun


Apua saa Lupapisteen neuvontapyynnön kautta tai rakennuvalvonnan toimipisteestä:

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES (1.kerros), puh. 04010 45705.
Kyseisestä puhelinnumerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistosihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45709 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi