Navigation Menu

Навигационная цепочка

Romanityöryhmä

Nurmeksen kaupungin hallintosäännössä § 12 luetellaan vaikuttamistoimielimet. Vaikuttamistoimielimien nimeämillä edustajilla on läsnä- ja puheoikeus toimielimissä julkisten asioiden osalta.

Nurmeksen kaupungin hallitus on kokouksessaan 5.12.2022 § 240 nimennyt romanityöryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

Gunnar Palm

Carmen Friman

Tenho Palm

Aune Palm-Lindgren

Hentry Palm

Mirette Palm

Jasmin Schwartz

Orvo Bollström

Valde Palm

Erik Reinikka, valtuutettu

Sakari Koistinen, vararehtori

Teija Simonen, yhteisökoordinaattori

Meri-Anna Rossander, museojohtaja

Jouni Hiltunen, valtuutettu

Leena Timonen, hallintojohtaja