Navigation Menu

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa tarvitaan jos poiketaan rakentamista koskevista säännöksistä vähäistä enemmän. Niin sanottu vähäinen poikkeaminen voidaan käsitellä ja hyväksyä rakennusluvan yhteydessä.

Poikkeamispäätöstä voidaan hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista kuten rakennuskiellosta. Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä. Poikkeamisluvan myöntää lupajaosto. Poikkeamishakemuksen valmisteluun lupajaostolle on varattava aikaa hankkeesta riippuen 1-3 kk. Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, päätöksessä määrätään aina aika, minkä kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Hakemusasiakirjat:
1. Hakemus 1 kpl                  
2. Asemapiirros rakennuspaikasta 3 kpl
3. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote
Kaavaote kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla alueilla 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
Naapureiden kuulemisen voi jättää myös kaupungin hoidettavaksi, taksan mukaista maksua vastaan 1 kpl
6. Tieliittymälupa
Tieviranomaisten tieliittymälupa liitetään hakemukseen silloin, kun hekemuksen  mukainen rakentaminen edellyttää uuden tieliittymän rakentamista yleiseen maantiehen tai paikallistiehen tai jos jo olevan tieliittymän luokka rakentamisen vuoksi muuttuu. 1 kpl
7. Muut liitteet
Muut hakijan hakemuksensa perustelemiseksi tai tueksi liittämät asiakirjat
 
Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonta
Kirkkokatu 14, (1. kerros), 75500 NURMES

(Huom. varsinainen lupahakemus tehtävä sähköisesti)

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Tonttiasiakirjat voi noutaa:
karttapalvelunhoitajalta
Kirkkokatu 14 (1. kerros), 75500 NURMES
tai tilata puhelimitse 04010 45718

Hakemukset liitteineen jätetään Lupapisteen kautta:

Siirry sähköisen asioinnin lupapiste.fi palveluun


Apua saa Lupapisteen neuvontapyynnön kautta tai rakennuvalvonnan toimipisteestä:

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES (1.kerros), puh. 04010 45705.
Kyseisestä puhelinnumerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistosihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45709 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi