Navigation Menu

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuspaikan merkitseminen maastoon

Päätöksen mukaan ensimmäisenä toimenpiteenä on rakennuksen paikan merkitseminen. Aloittaessanne rakentamisen tehkää työtilaus maastoon merkitsemisestä puhelimitse kartoittaja Ivan Bogdanovilta p. 04010 45719.  Tilauksessa tulee ilmoittaa rakennusluvan lupatunnus sekä hakijan yhteystiedot.
Maastomittaus ja pohjatutkimukset

Maankäytön kartoittaja tekee seuraavia mittauksia:
1. Suunnittelumittaukset
Suunnittelumittauksia tehdään laadukkaan ja ajantasaisen kunnallisteknisen ja maankäytön suunnittelun lähtötietojen hankkimiseksi.

2. Rakennusmittaukset
Rakennusmittaukset liittyvät rakentamisaikaiseen merkitsemiseen ja asentamiseen.

3. Ylläpitomittaukset
Ylläpitomittauksilla tarkoitetaan eri karttatietokantojen ajantasaiseen ylläpitoon liittyviä mittauksia.

4. Valvontamittaukset
Valvontamittauksia tehdään rakennuslupapäätöksen mukaisesti. Rakennuslupapäätöksessä määritetään, tarvitaanko 1) maastoonmerkintä ja sijaintitarkastus vai 2) sijaintitarkastus. Valvontamittauksia tehdään myös esim. rakentamisen yhteydessä osana urakan laadunvalvontaa ja kiinteistötoimituksiin liittyen rajamerkkien sekä rajojen sijainnin tarkistamiseksi.

Kartoittajalla on käytössä modernit työasemat ohjelmineen mittaustiedon purkamiseen ja käsittelyyn, sekä edelleen tiedon viemiseksi karttatietokantoihin. Nurmeksessa on käytössä takymetrillä tuettu gps mittauslaitteisto.

Mittauspalveluja tuotetaan pääosin kaupunginorganisaatiolle.

 

Yhteystiedot, Ivan B

Yhteystiedot

Ivan Bogdanov kartoittaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45719 ivan.bogdanov(at)nurmes.fi