Navigation Menu

Tonttien luovutus

Tonttien luovutus

Asuintonttien luovutus

Kaupunki luovuttaa asuinkäyttöön omakotitalotontteja. Vapaat tontit karttaliitteellä.


Varausmenettely:


Tontti varataan kirjallisesti tai sähköisesti. Varaus on voimassa maksuttomana 2 kk ajan, jonka jälkeen varausta voi jatkaa 500 € varausmaksulla 1 v ajan. Vuokrasopimus on tehtävä 1 kk kuluessa varausajan päättymisestä tai muuten varaus raukeaa. Varausmaksu otetaan huomioon jo maksettuna vuokran osana. Jos varaus peruutetaan tai se raukeaa, kaupunki palauttaa puolet varausmaksusta.


Kohteen varausaika voi alkaa vasta siitä, kun kohdetta koskeva asemakaava ja tonttijako ovat lainvoimaiset.


Vuokraus ja lunastus:
Tontin varannut henkilö tekee ensiksi vuokrasopimuksen tontista. Myöhemmin mahdollisesti tapahtuvan lunastuksen edellytyksistä sovitaan vuokrasopimuksessa.

Asemakaava-alueella noudatetaan liitekartan mukaiseen aluejakoon perustuvia seuraavia yksikköhintoja
Omakotitalotontit:
Osa-alue I:  10 €/m2
Osa-alue II:   8 €/m2
Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla perushinta on 1,2 €/m2
Nurmeksen osa-aluejakokartta

Yksikköhinnat ovat voimassa 1.1.2014 -  31.12.2014, jonka jälkeen hinnat korjataan aina kalenterivuodeksi kerrallaan elinkustannusindeksin muutokseen perustuen
Vuokrattaessa kohteen 1. vuosivuokran määrä on aina 5 % kohteen vastaavasta myyntihinnasta.
 

Yritystonttien ja muiden tonttien osalta pyydämme teitä olemaan yhteydessä Nurmeksen kaupungin maankäyttöön.

Nurmeksen vapaat tontit

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Yhteystiedot

Stiina Seitavuo ma. maankäyttöpäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45716 stiina.seitavuo(at)nurmes.fi