Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / päätöksenteko / vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet

Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielimiin kuuluu hallintosäännön mukaan
- nuorisovaltuusto
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
  joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus

Vaikuttamistoimielimien nimeämillä edustajilla on läsnä- ja puheoikeus toimielimissä julkisten asioiden osalta.