Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Valtuusto

Kaupunginvaltuusto

Päätösvalta kunnan asioissa kuuluu valtuustolle, ellei laista muuta johdu ja valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt kunnan muulle toimielimelle. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, ja tekee tärkeät kuntaa koskevat päätökset.

Lain mukaan valtuusto päättää mm. siitä, mitä toimielimiä kunnassa on, ja mitkä ovat niiden tehtävät ja toimivalta. Valtuusto päättää myös muutoin hallinnon järjestämisestä; esimerkiksi siitä,  hoitaako kunta tehtäviä omassa organisaatiossaan, hoidetaanko jotakin tehtävää kunnallisen liikelaitoksen muodossa, perustetaanko jonkin tehtävän hoitamiseen osakeyhtiö jne.

Valtuusto hyväksyy talousarvion, päättää maksujen yleisistä perusteista sekä sijoitustoiminnan perusteista sekä takauksen antamisesta. Valtuusto valitsee pääsääntöisesti jäsenet kaupungin toimielimiin ja perustaa virat sekä myös täyttää tärkeimmät virat. Tehtäviin kuuluu myös tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.

Johtosäännöillä valtuusto siirtää päätösvaltaansa kaupungin muille toimielimille. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen arkitorstai alkaen klo 18.30 Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilän auditoriossa. Heinäkuussa ei valtuusto kokoonnu, ellei erityistä syytä ilmene. Valtuuston puheenjohtajan ratkaisun pohjalta voidaan käsiteltävien asioiden määrän vähäisyyden ja kiireettömyyden vuoksi jättää joitakin säännönmukaisia kokouksia pitämättä tai pitää tarvittaessa erikseen määrättyinä ajankohtina ylimääräisiä kokouksia.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin tästä linkistä

Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2017 -2021

Yhteystiedot / valtuuston puheenjohtajisto

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Savolainen Anni SDP puheenjohtaja Timolantie 21 75500 Nurmes 050 343 5304 anni.savolainen(at)nurmes.fi
Alhoniemi Ilona KESK 1. varapuheenjohtaja Suoniemenkatu 4 75700 Valtimo 0500 238 670 ilona.alhoniemi(at)nurmes.fi
Mikkilä Hannu KESK 2. varapuheenjohtaja Vallitie 19 D 10 75530 Nurmes 0500 215 970 hannu.mikkila(at)nurmes.fi
Henry Määttä PS 3. varapuheenjohtaja Työväenkatu 31 75500 Nurmes 050 375 6654 henry.maatta(at)nurmes.fi

Väliotsikko / valtuusto

Muut valtuuston jäsenet puolueittain A-Ö

Valtuutetut / Suomen Keskusta

Suomen Keskusta

Davenport Edward Rasimäentie 820 74790 Rumo 0400 947 987 edward.davenport(at)nurmes.fi
Hämynen Elisa Palokankaantie 8 A 2 75770 Puukari 050 354 2577 elisa.hamynen(at)nurmes.fi
Härkin Päivi Rantakatu 14 75700 Valtimo 050 370 3051 paivi.harkin(at)nurmes.fi
Hölttä Anna Rantakatu 5 75700 Valtimo 044 253 3777 anna.holtta(at)nurmes.fi
Korhonen Pasi Kohisevankatu 5 75500 Nurmes 040 594 5914 pasi.korhonen(at)nurmes.fi
Korkalainen Jussi Puirontie 31 b 75500 Nurmes 050 371 5751 jussi.korkalainen(at)nurmes.fi
Kämäräinen Matti Haapalahdentie 12 75530 Nurmes 0500 263 470 matti.kamarainen(at)nurmes.fi
Meriläinen Heimo Lipinlahdentie 2 75500 Nurmes 0500 337 011 heimo.merilainen(at)nurmes.fi
Määttä Tapio Keskuskatu 53 as 12 75700 Valtimo 0400 171 047 tapio.maatta(at)nurmes.fi
Niiranen Asta Juhananvaarantie 32 75650 Savikylä 050 402 3793 asta.niiranen(at)nurmes.fi
Nykänen Anniina 045 130 4211 anniina.nykanen(at)nurmes.fi
Partanen Kirsi Kehäkatu 62 75500 Nurmes 050 414 7459 kirsi.partanen(at)nurmes.fi
Pelkonen Timo Vallitie 9 75530 Nurmes timo.pelkonen(at)nurmes.fi
Piironen Kari Kelovaarantie 7 75500 Nurmes 040 567 0022 kari.piironen(at)nurmes.fi
Ruokolainen Mika Vallitie 19 B 4 75530 Nurmes 040 506 5719 mika.ruokolainen(at)nurmes.fi
Ryynänen Pertti Soirotie 2 75500 Nurmes 040 841 5997 pertti.ryynanen(at)nurmes.fi
Rönkkö Reeta Tiiliniementie 17 75530 Nurmes 050 436 7927 reeta.ronkko(at)nurmes.fi
Salpakari Jenna Savikankaantie 40 75700 Valtimo 045 649 5586 jenna.salpakari(at)nurmes.fi
Savolainen Jani Pelkolantie 13 75700 Valtimo 050 345 6237 jani.savolainen(at)nurmes.fi
Siira Arto Lääkärintie 3 75700 Valtimo 050 539 2479 arto.siira(at)nurmes.fi
Säämänen Jussi Aatratie 7 75530 Nurmes 0400 260 693 jussi.saamanen(at)nurmes.fi
Timonen Paula Hiisijärventie 18 as 2 75500 Nurmes 040 845 6901 paula.timonen(at)nurmes.fi
Tuovinen Reija Sammalpolku 1 75700 Valtimo 050 370 3142 reija.tuovinen(at)nurmes.fi
Turpeinen Jarmo Neitivirrantie 85 A 75710 Karhunpää 050 539 2474 jarmo.turpeinen(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Kansallinen kokoomus

Kansallinen Kokoomus

Meriläinen Mikko Haapalahdentie 20 75530 Nurmes 044 322 3695 mikko.merilainen(at)nurmes.fi
Romakkaniemi Juhani Leiritie 8 75500 Nurmes 0400 757 493 juhani.romakkaniemi(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Suomen Kristillisdemokraatit

Suomen Kristillisdemokraatit

Heikkinen Arto Pitkäkatu 51 75700 Valtimo 050 402 1606 arto.heikkinen(at)nurmes.fi
Jaaranen Merja Kaivokatu 9 75530 Nurmes 040 565 9335 merja.jaaranen(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Sosiaalidemokraatit

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Hiltunen Jouni Laidunkuja 4 75530 Nurmes 044 284 1114 jouni.hiltunen(at)nurmes.fi
Hurskainen Veli-Matti Keskikatu 6 75500 Nurmes 050 303 1211 veli-matti.hurskainen(at)nurmes.fi
Kainulainen Anneli Lehtovaarankatu 43 75500 Nurmes 044 975 5671 anneli.kainulainen(at)nurmes.fi
Meriläinen Juha Niittykatu 2 C 9 75530 Nurmes 050 370 1218 juha.merilainen(at)nurmes.fi
Ollilainen Pekka Nurkkalantie 30 75700 Valtimo 050 343 9060 pekka.ollilainen(at)nurmes.fi
Pellikka Matti Lieksantie 56 75500 Nurmes 0500 898 035 matti.pellikka(at)nurmes.fi
Piirainen Jari Eilantie 5 B 7 75700 Valtimo 0400 304 731 jari.piirainen(at)nurmes.fi
Pikkarainen Jorma Jänönkuja 17 75500 Nurmes 040 847 1156 jorma.pikkarainen(at)nurmes.fi
Rautiainen Marko Urheilukatu 28 75700 Valtimo 0400 894 452 marko.rautiainen(at)nurmes.fi
Rautiainen Tuula Pelkolantie 4 B 6 75700 Valtimo 040 745 8158 tuula.rautiainen(at)nurmes.fi
Räsänen Yrjö yrjo.rasanen(at)nurmes.fi
Smura Antti Anttilapinkatu 3 75500 Nurmes 050 343 5973 antti.smura(at)nurmes.fi
Suhonen Keijo A.A. Ylä-Valtimontie 200 75700 Valtimo 0400 674 407 keijo.suhonen(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Perussuomalaiset

Perussuomalaiset

Ahponen Jorma jorma.ahponen(at)nurmes.fi
Korhonen Veera Kurikkalahdentie 7 75700 Valtimo 040 737 8479 veera.korhonen(at)nurmes.fi
Sutinen Ville Lingontie 5 75500 Nurmes 050 538 1980 ville.sutinen(at)nurmes.fi

Yhteystiedot, valtuusto, vasemmisto

Vasemmistoliitto

Hermaja Jussi 046 613 9884 jussi.hermaja@nurmes.fi
Karppinen Veijo Verkkojoentie 81 75770 Puukari 0500 579 451 veijo.karppinen@nurmes.fi

yhteystiedot, valtuusto, vihreät

Vihreä liitto

Pekkala Laura Karhunpääntie 491 75710 Karhunpää 050 370 2654 laura.pekkala@nurmes.fi

Valtuutetut / Sininen Tulevaisuus

Sininen Tulevaisuus

Mikkonen Jukka Terottajantie 26 F 16 75500 Nurmes 0500 242 072 jukka.mikkonen(at)nurmes.fi

Poliittisten ryhmien koko

Yhteystiedot perustuvat valtuutetun suostumukseen julkaista ja luovuttaa yhteystietoja.

Poliittisten ryhmien koko

Suomen Keskusta 26 valtuutettua
Kokoomus 2 valtuutettua
Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 14 valtuutettua
Perussuomalaiset 3 valtuutettua
Vasemmistoliitto 2 valtuutettua
Vihreä liitto 1 valtuutettu
Sininen tulevaisuus 1 valtuutettu

Yhteensä 52 valtuutettua.