Navigaatiovalikko

Varhaiskasvatus_kuva

Päiväkodin värikäs lokerikko

Kasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / pääsivu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat kunnallinen päiväkotihoito, perhepäivähoito ja esiopetus sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Nurmeksessa on kiinnitetty huomiota varhaiskasvatukseen, oppimisympäristöön ja tilojen ja kalusteiden ergonomiaan.

Nurmeksessa on viisi päiväkotia.

Hannilan päiväkoti on remontoitu kokonaisuudessaan v. 2015, samana vuonna valmistui Porokylän päiväkoti. Rekulan päiväkodin remontti valmistui tammikuussa 2019. Pikku-Kaarle, uusi puurakenteinen päiväkoti valmistui Nurmeksen keskustaan kesällä 2018. Valtimolla Kuntalaisten Talosta on peruskorjattu tilat Niksulan päiväkodille v. 2015.

Päiväkotihoidon vaihtoehtona tarjoamme kodinomaista varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajia on eri puolella kaupunkia.

Varhaiskasvatus toteutetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lapsi on toiminnan keskiössä.

Kasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Oikeus varhaiskasvatukseen

Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan

Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on oikeus hakea alle kouluikäiselle lapselleen kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai vaihtoehtoisesti Kansaneläkelaitokselta (avautuu uuteen ikkunaan) haettavaa kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattua palvelua, jota vanhemmat tarvitsevat työn, opiskelun tai muun syyn takia.

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelystä (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) saa aluejohtajilta, varhaiskasvatusyksikön johtajalta, perhepäivähoidon ohjaajalta tai toimistosihteeriltä. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). 1.8.2021 alkaen voimaan tuleva varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyohje (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) on päivitetty vastaamaan lakimuutosta.

Tulorekisteri

Huoltajan suostumuksella (molemmilta huoltajilta oltava oma suostumus) Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus saa katsoa huoltajan ja varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tulotiedot suoraan Verohallinnon ylläpitämästä tulorekisteristä. Tulorekisteristä saamme vain varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyyn laissa määritetyt tiedot, kuten palkka- ja etuustiedot.

Huomioithan, jos huoltajalla on muita tuloja kuin tulorekisterissä olevat, on huoltajan itse toimitettava näistä tositteet sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen. Muut tulot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti eDaisyyn. Muita tuloja ovat esim. yritystoiminnan tulot (ensisijaisesti uusin ennakkoverolippu), pääoma-, korko-, osinko- ja vuokratulot, metsän laskennallinen tuotto (tosite huoltajan omistaman metsän hehtaarimäärästä), vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha.

Huoltajien on aina ilmoitettava varhaiskasvatukseen tulotietojen olennaisesta  (+/- 10 %) muuttumisesta. Tulotiedot on ensisijaisesti ilmoitettava Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy).

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Nurmeksen kaupunki saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin huoltajien ei tarvitse toimittaa erikseen palkka- ja työsuhdetietoja.

Lue lisää tulorekisteristä (avautuu uuteen ikkunaan).

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §). Nurmeksen sosiaaliasiamiehenä (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) toimii Leena Viinisalo-Heiskanen.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan muistutuslomakkeella (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)
varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatuksen aluejohtajalle, pehepäivähoidon ohjaajalle tai varhaiskasvatusyksikön johtajalle, osoitteeseen Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes.

Yhteystiedot, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Tarja Lipponen varhaiskasvatuksen aluejohtaja, alue 1 Rekulan päiväkoti, Ikolantie 27 75530 Nurmes 04010 45318 tarja.lipponen(at)nurmes.fi
Sanna Valjus varhaiskasvatuksen aluejohtaja, alue 2 Hannilan päiväkoti, Sukkatie 5 75500 Nurmes 04010 45319 sanna.valjus(at)edu.nurmes.fi
Laura Hynynen varhaiskasvatusyksikön johtaja, Valtimo Niksulan päiväkoti, Kunnantie 1 75700 Valtimo 04010 41221 laura.hynynen(at)edu.nurmes.fi
Elina Lohtander, 31.12.2021 saakka sijaisena toimii Laura Pekkala perhepäivähoidon ohjaaja Kaupungintalo, 1. krs, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45351 laura.pekkala(at)edu.nurmes.fi

Aluejohtajien ja perhepäivähoidon ohjaajan asiakaspuhelinajat ma- pe klo 7.30-11. Kiireellisissä asioissa voi yrittää tavoittaa muinakin aikoina klo 15.00 saakka.

Tuula Lohtander toimistosihteeri Kaupungintalo, 1. krs, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45320 tuula.lohtander(at)nurmes.fi