Navigaatiovalikko

Varhaiskasvatus_kuva

Päiväkodin värikäs lokerikko

Kasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / pääsivu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat kunnallinen päiväkotihoito, perhepäivähoito ja esiopetus sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Nurmeksessa on kiinnitetty huomiota varhaiskasvatukseen, oppimisympäristöön ja tilojen ja kalusteiden ergonomiaan.

Nurmeksessa on viisi päiväkotia.

Hannilan päiväkoti on remontoitu kokonaisuudessaan v. 2015, samana vuonna valmistui Porokylän päiväkoti. Rekulan päiväkodin remontti valmistui tammikuussa 2019. Pikku-Kaarle, uusi puurakenteinen päiväkoti valmistui Nurmeksen keskustaan kesällä 2018. Valtimolla Kuntalaisten Talosta on peruskorjattu tilat Niksulan päiväkodille v. 2015.

Päiväkotihoidon vaihtoehtona tarjoamme kodinomaista varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajia on eri puolella kaupunkia.

Varhaiskasvatus toteutetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lapsi on toiminnan keskiössä.

Kasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Oikeus varhaiskasvatukseen

Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan

Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on oikeus hakea alle kouluikäiselle lapselleen kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai vaihtoehtoisesti Kansaneläkelaitokselta haettavaa kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattua palvelua, jota vanhemmat tarvitsevat työn, opiskelun tai muun syyn takia.

Tietoa maksujen määrittelystä saa aluejohtajilta, varhaiskasvatusyksikön johtajalta, perhepäivähoidon ohjaajalta tai toimistosihteeriltä. 

Tulorekisteri

Nurmeksen kaupunki alkaa saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä varten. Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saadaan vasta 1.1.2021 lähtien. Varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajien on kuitenkin vielä toistaiseksi toimitettava tulotietonsa varhaiskasvatukseen. Huoltajien on siirtymäajan jälkeenkin aina ilmoitettava varhaiskasvatukseen tulotietojen olennaisesta muuttumisesta. Tulotiedot on ensisijaisesti ilmoitettava Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy).

Kuntien lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä

Tulorekisteristä ei vielä saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee edelleen ilmoittaa erikseen esimerkiksi

● yrittäjän tuloselvitys (ensisijaisesti uusin ennakkoverolippu)
● pääoma-, korko- ja osinkotulot (esim. vuokratulot, metsän laskennallinen tuotto)
● elatusapu, elatustuki
● vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
● eläketulot
● koulutus- ja apurahat
● työttömyyskassojen ja Kelan maksamat työttömyysetuudet

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Nurmeksen kaupunki saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin huoltajien ei tarvitse toimittaa erikseen palkka- ja työsuhdetietoja.

Lue lisää tulorekisteristä.

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §). Nurmeksen sosiaaliasiamiehenä toimii Leena Viinisalo-Heiskanen.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan 
muistutuslomakkeella varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatuksen aluejohtajalle, pehepäivähoidon ohjaajalle tai varhaiskasvatusyksikön johtajalle, osoitteeseen Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes.

Yhteystiedot, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Tarja Lipponen varhaiskasvatuksen aluejohtaja, alue 1 Rekulan päiväkoti, Ikolantie 27 75530 Nurmes 04010 45318 tarja.lipponen(at)nurmes.fi
Sanna Valjus varhaiskasvatuksen aluejohtaja, alue 2 Hannilan päiväkoti, Sukkatie 5 75500 Nurmes 04010 45319 sanna.valjus(at)edu.nurmes.fi
Laura Hynynen varhaiskasvatusyksikön johtaja, Valtimo Niksulan päiväkoti, Kunnantie 1 75700 Valtimo 04010 41221 laura.hynynen(at)edu.nurmes.fi
Elina Lohtander perhepäivähoidon ohjaaja Kaupungintalo, 1. krs, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45351 elina.lohtander(at)nurmes.fi

Aluejohtajien ja perhepäivähoidon ohjaajan asiakaspuhelinajat ma- pe klo 7.30-11. Kiireellisissä asioissa voi yrittää tavoittaa muinakin aikoina klo 15.00 saakka.

Tuula Lohtander toimistosihteeri Kaupungintalo, 1. krs, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45320 tuula.lohtander(at)nurmes.fi