Navigaatiovalikko

Nurmes/nuoretkesätyöt/ohjeet-työnantajalle/kansikuva

Nurmes/kesätyöt/ohjeita-työnantajalle

Kesätyösetelillä reippaita nuoria kesätöihin!


Nurmeksen kaupunki maksaa 200 euroa työnantajalle, joka palkkaa nurmeslaisen nuoren kesätyösetelillä töihin 1.5.-31.8.2019 välisenä aikana. Kaupungin tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen jälkeen lähetettyä laskua vastaan.
Voit palkata kesätyösetelillä 13-20 -vuotiaan nurmeslaisen nuoren.
Työt kesätyösetelillä kestää kaksi viikkoa tai kymmenen päivää. Työaika voi olla alasta riippuen 4 - 8 tuntia päivässä ja noin 30 - 40 tuntia viikossa.

Nuoren palkkaaminen

Työnantajalla tulee olla Y-tunnus, nuorta ei voi työllistää omaan perheeseen tai perheyritykseen.  Työnantaja voi myös olla muualta kuin Nurmeksesta.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle kahden viikon ajalta vähintään 405 euron palkka. Palkasta tulee maksaa lakisääteisen sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Nuorelle saa maksaa alan mukaisen minimipalkan. Yli-, lisä- ja viikonlopputyöstä on maksettava alan mukainen korvaus.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Toimi näin:

 1. Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, varmista, että hänellä on Nurmeksen kaupungin kesätyöseteli.
 2. Sovi nuoren kanssa työhön liittyvistä asioista ennen työn alkua. Sovi myös palkkauksesta ja työajoista.
 3. Tee nuoren kanssa työsopimus, josta käy ilmi kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä sekä työtehtävät.
 4. Perehdytä nuori hyvin työtehtäviin.
 5. Kun kesätyö on päättynyt, maksa palkka heti. Muista myös kirjoittaa  työtodistus.
 6. Merkitse kesätyöseteliin työsuhteen voimassaolo, työtyötehtävät, nuorelle maksettu rahapalkka yhteensä ja työnantajan tiedot.
 7. Kaupungin tuki maksetaan työsuhteen jälkeen lähetettyä laskua vastaan. Kesätyösetelilomaketta voi käyttää laskutukseen.

  Palauta kesätyöseteli liitteineen 31.10.2019 mennessä:
  Nurmeksen kaupunki / Nuorten kesätyöt
  003702076690
  PL 5454
  70101 Kuopio

 

Nurmes/nuoret/kesätyöt/ohjeita-työnantajalle/hyödyllisiä-linkkejä

Yhteystiedot, liikuntapaikat

Armi Laukkanen Vapaa-aikasihteeri, tulosyksikköpäällikkö 04010 45107 armi.laukkanen(at)nurmes.fi

Liikuntapaikkojen hallinto ja kehittäminen