Hankinnat

Nurmeksen kaupunki kuuluu Pohjois-Karjalan hankintatoimeen, jonka kautta kilpailutetaan suurin osa kaupungin hankinnoista.

http://www.joensuu.fi/hankintatoimi

Nyt käynnissä

Tarjouspyyntö koskien taajama-alueen kutsuohjattua palveluliikennettä (Katuri)

Nurmeksen kaupungin taajama-alueen kutsuohjatun palveluliikenteen (Katuri) tarjouspyyntö sopimuskaudelle 1.1.2018 - 31.7.2019 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus julkaistaan osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/jns.  Tarjouskilpailutus alkaa 9.10.2017 ja tarjoukset tulee jättää 30.10.2017 klo 14 mennessä.

Tarjouksen tekemiseen liittyvissä teknisissä ongelmissa tarjoaja voi olla yhteydessä Josekin hankinta-asiamies Jarkko Peiposeen (puh. 0400 378 777, jarkko.peiponen@josek.fi).

Hankinta-asiamies neuvoo ja opastaa tarjouspalveluun liittyvissä kysymyksissä, sekä tarjouksen jättämiseen liittyvissä teknisissä tilanteissa.

Tarjouksen sisältöön liittyvät kysymykset tulee lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa tarjouspyynnössä määriteltyyn aikaan 16.10.2017 klo 14. Tarjouksen sisältöön liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Pohjois-Karjalan hankintatoimeen, Henri Haapalaiseen, puh. 013 337 0293 tai henri.haapalainen@jns.fi.

Energiatien rakennusurakka

Tutustu tarjouspyyntöön tästä

Tarjousaika päättyy 18.10.2017 klo 12.00.


Hyödyllisiä linkkejä

Osoitteesta www.hilma.fi löytyvät kaikki avoinna olevat hankintailmoitukset, ennakkoilmoitukset ja tietopyynnöt.

Tarjouspalvelu.fi/jns -toimittajaportaali

  • Joensuun seudun hankintatoimen julkaisemat avoinna olevat tarjouspyynnöt (sähköinen kilpailutusjärjestelmä)
  • tarjouspalveluun pitää rekisteröityä
  • sen kautta voi esittää kysymyksiä
  • sen kautta jätetään tarjous
  • hankintapäätös sähköisesti
  • linkin kautta nähtävissä myös muiden Suomessa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalia käyttävien hankintayksiköiden julkaisut

Hankintapäätökset ja tulevat hankinnat ovat nähtävillä Hankintakalenteri.fi -sivustolla. Samalta sivustolta löytyvät myös hankintatoimen sopimustoimittajat tuoteryhmittäin.

 

Pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalissa kunnilla/kaupungeilla on mahdollisuus ilmoittaa avoimesti myös pienhankintojaan. Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisten kynnysarvojen alittavia julkisia hankintoja. Pohjois-Karjalassa avoinna olevat pienhankinnat löytyvät klikkaamalla "Pohjois-Karjala". Pienhankintapalveluun käyvät samat tunnukset kuin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin. Pienhankintapalveluun on mahdollista asettaa ilmainen vahtipalvelu.