Tuumasta toimeen

Strategia (kreik. στρατός 'sotaväki') tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Termi on tuttu erityisesti yritysmaailmasta, mutta uusi kuntalaki velvoittaa myös kunnat laatimaan omansa.

Nurmeksen kaupungin uutta strategiaa on valmisteltu työryhmissä kesäkuusta alkaen. Nurmes laati strategian jo kaudelle 2012-2016 ja nyt valmisteilla oleva uusi strategia jatkaa edeltäjänsä viitoittamaa linjaa.

Nurmeksen kaupungin strategia on suunnitelma kaupungin tulevaisuudesta, kaupunginvaltuutettujen yhteinen näkemys tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista alkaneella valtuustokaudella. Se sisältää neljä toimintalinjaa, joilla kullakin on valittu strateginen tavoite.

Kuntalaisille strategialuonnosta esiteltiin 25.10.2017 järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Kaupunginhallitus aloittaa strategian käsittelyn marraskuussa. Valtuusto päättää uuden strategian hyväksymisestä todennäköisesti ensi vuoden alussa. Tämän jälkeen päästäänkin tositoimiin strategian jalkauttamisen parissa.