Navigaatiovalikko

Asuminen ja ympäristö / Kartat ja paikkatieto

Kartat ja paikkatieto

Paikkatiedolla tarkoitetaan rekistereissä sekä muissa tietokannoissa olevaa sellaista numeerista tietoa, jolla on sijainti ja joka on siten esitettävissä oikeassa paikkaa sopivalla kartalla. Nurmeksen maankäyttö kerää, ylläpitää ja tuottaa paikkatietoa. Maankäyttö tekee paikkatietoanalyysejä ja -selvityksiä sekä tarjoaa mittaus- ja kartastopalveluja kaupunkiorganisaatiolle ja rajoitetusti ulkopuolisille. Paikkatiedot ovat perustietoa kaikelle yhdyskunnan ja sen toimintojen suunnittelulle.

Maankäytöllä on myös yhteys valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään, jolloin kiinteistötiedot (kiinteistörekisterikartta- ja kiinteistörekisteriotteet) sekä kiinnitys- ja lainhuutorekisterin tiedot (lainhuuto- ja rasitustodistukset) on saatavilla koko Suomesta.

Nurmeksen opaskartta

Nurmeksen koordinaattijärjestelmä

Nurmeksen osoitteet

Kartat

Nurmeksen alueen karttoja on saatavilla sekä numeerisena että paperitulosteina. Numeerisen aineiston luovutuksesta tehdään aina tapauskohtainen käyttö- ja julkaisulupa.

Yhteystiedot, Timo Pyykönen

Karttapalvelu

Timo Pyykönen karttapalvelunhoitaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45718 timo.pyykonen(at)nurmes.fi