Palvelut

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla.


Keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • EU ja kansallisten tukien käsittely sekä maksatustehtävät

Maataloustukihakemukset toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vuosittain ilmoitettavana ajankohtana sähköisesti tai paperilomakkeella.

  • Peto-, hirvieläin ja tulvavahinkoasiat

Suurpedon ja riistaeläimen aiheuttama viljelys-, eläin- tai irtaimistovahinko on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (Riistavahinkolaki 105/2009).
Korvauksenhakijan on haettava petovahinkokorvausta lomakkeella 131 ja    riistavahinkokorvausta lomakkeella 148, kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, 1 kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.
 

  • Hukkakauran torjunnasta annetun lain edellyttämät tehtävät
     
  • Maaseutuhallintoon liittyvien rekisterien ylläpito

Yhteystiedot:

Maaseututoimisto
PL 13, Kirkkokatu 14
75501 Nurmes
maaseutu@nurmes.fi
Avoinna ma - pe
klo 9 -15

Maaseutujohtaja
Esko Saatsi
puh. 04010 45011

Toimistosihteeri
Tuula Smura
puh. 04010 45012


Maaseutusihteeri
Otto Lappalainen
puh. 04010 41380

Maaseutusihteeri
Tarja Muikku
puh. 04010 44799

Lieksan toimisto
Moisionkatu 1
81700 Lieksa
Avoinna ke - pe
klo 9-15

Valtimon toimisto
Kunnantie 1
75700 Valtimo

(ei säännöllistä aukioloa
toistaiseksi)