Navigaatiovalikko

Palveluohjaus / Yhdistykset / Yhdistysyhteistyö / kansikuva

Palveluohjaus / yhdistykset / yhdistysyhdystyö

Yhdistysyhteistyö

Palveluohjaaja koordinoi yhdistysten verkostotyötä, tiedottamista sekä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Palveluohjaaja tukee yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksia kunnassa. Palveluohjaaja järjestää yhdistysten kanssa erilaisia tapahtumia ja voi tarpeen mukaan kouluttaa yhdistysten jäseniä tai hankkia heille koulutusta muualta.

Palveluohjaajan tehtävät muotoutuvat yhdistysten tarpeiden mukaiseksi. Tämän takia tiivis yhteistyö yhdistysten ja kuntalaisten kanssa on tärkeää ja palveluohjaaja järjestää tähän liittyen järjestöiltoja.

Toivottavaa on myös, että yhdistykset ja kuntalaiset ottavat aktiivisesti itse yhteyttä ja antavat kehittämisideoita, joita voidaan yhdessä lähteä viemään eteenpäin.

Lisäksi palveluohjaaja tekee yhteistyötä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen, erilaisten hankkeiden, maakunnan toimijoiden, yritysten ja seurakuntien kanssa.

Tulossa:

Ulos-Ut-Out - ulkona oppimisen suurtapahtuma 9.-11.6.2020 Hyvärilässä. Nettisivut, Facebook-sivu.

Palveluohjaus / Yhdistysten välinen uutiskirje

Yhdistysten välinen uutiskirje

Tilaa uutiskirje ilmoittamalla Teijalle teija.simonen(at)nurmes.fi

Uutiskirje 3/2018

Uutiskirje 2/2018

Uutiskirje 1/2018

yhdistykset/uutiskirjeen tilaus kaavake

Liity Nurmeksen yhdistysten postituslistalle.

View previous campaigns.

Powered by MailChimp

Palveluohjaus / yhdistykset / yhdistysyhteistyö / vinkkejä

Vinkkejä yhdistyksille

Tiedottamisen väylät

Tiedottamisessa on muistettava, että eri ihmiset seuraavat eri tiedotuskanavia. Tiedottamiseen on hyvä panostaa ja on järkevää jakaa vastuu siitä usean ihmisen kanssa.

Tiedottamisessa on mahdotonta onnistua täydellisesti, aina on joku, joka ei ole asiasta kuullut. Mutta tiedottaminen avoimesti, kattavasti ja selkeästi on ainut keino saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

Kerro, mitä muita väyliä käytät ilmoittelussa

Ilmoitustauluja Nurmeksessa

 • Ruokakaupat
 • Kauppatori
 • Hyvärilän vastaanotto
 • Terveyskeskus
 • Ikolan museo

Kerro, mistä muualta löytyy ilmoitustauluja.

Tiedottamisen suunnittelu ja totetuttaminen on jokaisen yhdistyksen omalla vastuulla.

Palveluohjaaja voi auttaa ilmoitusten tekemisessä ja tiedottamisessa. Palveluohjaajalle voi myös lähettää valmiin ilmoituksen, jonka haluaa julkaistavaksi Facebookissa olevaan Nurmeksessa tapahtuu - Events in Nurmes -ryhmään, jos ilmoittaja itse ei ole rekisteröitynyt Facebookiin.

Löytyyhän tietosi verkosta?

 • Yhteystiedot
 • Liittyminen
 • Tapahtumat
 • Sijainti (Merkitse toimitilasi Google Mapsiin, jotta myös uudet tulijat löytävät helposti perille - ohje)

Muistathan myös pitää tiedot ajantasalla!

Hae yhdistystäsi säännöllisesti verkosta ja katso, mitä tietoja toiminnasta löytyy. Muista korjata virheelliset tiedot.

Pohdi mahdollisen uuden jäsenen näkökulmasta:

Vastaavatko sivusi näihin kysymyksiin:

 • Mikä on yhdistyksen tarkoitus?
 • Mitä toimintaa yhdistys järjestää ja milloin?
 • Mitä toiminta maksaa? Pitääkö liittyä jäseneksi, että voin osallistua?
 • Miten voin liittyä? Mitä se maksaa?
 • Keneltä voin kysyä lisää?
 • Missä yhdistys tiedottaa?
 • Miten muuten voin osallistua toimintaan? Mitä voisin yhdistyksessä itse tehdä?

Kysy lisää neuvoja palveluohjajaalta. Hän voi tukea ja auttaa yhdistyksen toiminnan ja tiedottamisen suunnittelussa ja kehittämisessä!

 

Palveluohjaus / yhdistykset / infoa tapahtumista

Yhteistyö

Järjestöilta 4.9.2018

Tilaisuuteen osallistui yli neljäkymmentä henkilöä ja keskustelua käytiin yhteistyön keinoista sekä palveluohjaajan työnkuvasta.

Katso tapahtuman materiaalit:

Kutsu, jossa myös ohjelma

Muistio, jossa myös lista osallistuneista tahoista

Palveluohjaajan esitys

JANE:n esitys

Säpinää seudulle -esitys

Yhdistysyhteistyön pohjaa

Järjestöralli 2016

Vuonna 2016 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto järjestivät Järjestöralli 2016 -tapahtumia ympäri maakuntaa. 7.11.2016 Järjestöralli pysähtyi Nurmeksessa ja tilaisuuteen osallistuneet yhdistykset pohtivat, kuinka vahvistaa yhdistyksiä ja niiden asemaa kunnassa sekä millaista yhteistyötä kunta ja yhdistykset voisivat tehdä. Resurssipula yhdistyksissä, jäsenkato ja halu yhteistyöhön näkyi tuolloin vastauksissa.

Vuonna 2016 kaivattiin kunnalta tukea yhdistysten väliseen yhteistyöhön, kenties henkilöä, joka voisi organisoida yhteistä toimintaa ja kehittämistyötä sekä toimia koollekutsujana ja sihteerinä mahdollisessa paikallisJANEssa (erilaisten yhdistysten jäsenistä koostuva ryhmä, joka vie kunnassa yhdistysten asioita eteenpäin).

Nyt tilanne on se, että Nurmeksen kunta on vastannut yhdistysten tarpeeseen ja palveluohjaajan tehtävä on tukea yhdistysten toimintaa ja yhteistyötä. Järjestöillassa 4.9.2018 jatkamme keskustelua tästä, mihin vuonna 2016 on jääty. Millaista yhteistyötä ja toimintaa alamme yhdessä Nurmekseen rakentamaan?

Järjestöralli 2016 -muistiinpanot (kuva)

Lue lisää Järjestöralli 2016 -kiertueesta (Yhdistykset yhessä – Järjestöralli 2016-2017)

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma

MIUN YHISTYS - Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015–2020 esittelee tavoitteita yhdistystoiminnan kehittämiseksi. Yhdistysohjelma tarjoaa myös valmiita toimintaehdotuksia. Tutustu ohjelman tavoitteisiin ja ehdotuksiin. Mitä me voisimme tehdä entistä paremmin Nurmeksessa?

Kolmesta tavoitteesta ensimmäinen painottaa mm. yhdistysten toiminnan kehittämistä, toiminnan tekemistä näkyväksi ja toiminnasta iloitsemista. Tavoite on, että yhdistysten toiminta on avointa, johtaminen huolellista ja mahdollistetaan omannäköinen toiminta yhdistyksen sisällä. Toisena tulee yhdistysten välinen yhteistyö. Koottua tietoa vapaaehtois- ja vertaistuesta, hankeosaamisen lisäämistä ja sähköisen viestinnän kouluttamista. Yhdistyksille suunnattuja sähköisiä palveluja kehitetään ja toimivat käytännöt jaetaan yhdistysten välillä.

Kolmantena tavoitteena on tasavertainen yhteistyö kunnan kanssa. Tavoitteena on, että kunnat tarjoavat edullisia tai maksuttomia tiloja yhdistyksille, kunnan tarjoama tuki on avointa ja tasa-arvoista, kunnan työntekijöille tarjotaan koulutusta järjestö- ja kansalaistoiminnasta. Kuntiin nimetään yhdistyksille yhteyshenkilö tai -henkilöitä, lisätään kouluyhteistyötä, helpotetaan yhdistysten työtä työllistäjinä ja tuodaan yhdistykset tutuiksi uusille asukkaille.

Palveluohjaus / yhdistykset / yhdistysyhteistyö / Jelli

Palveluohjaus / yhdistykset / yhdistysyhteistyö / Yhdistyshuoltamo

Palveluohjaus / yhdistykset / yhdistysyhteistyö / Kulttuuristrategia

Palveluohjaus / instagram