Navigaatiovalikko

Asuminen ja ympäristö / kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta ja niiden muutoksista sekä seurata ja ohjata niiden toteutumista. Kaavoitus vastaa myös suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten sekä maisematyölupien lausuntojen valmistelusta ja ranta-asemakaavojen hallinnollisesta käsittelystä.

Nurmeksen maa-alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis-ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden maankäytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla määritellään kunnan osa-alueen maankäyttö ja rakentamisen periaatteet.
 

Perustietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoilla ratkaistaan se, mihin tarkoitukseen kutakin maa-aluetta käytetään ja mitkä ovat maan käyttämisen ja rakentamisen pelisäännöt.

Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmä perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki sisältää säännökset kaavojen laatimisen ja hyväksymisen menettelyistä, kaavojen sisällölle asetettavista vaatimuksista, kaavoja laadittaessa tehtävistä selvityksistä ja arvioitavista vaikutuksista.

Laki jättää kunnille liikkumavaraa kaavojen laatimismenettelyissä. Näillä sivuilla kuvataan Nurmeksessa noudatettavat käytännöt kaavoitusmenettelyissä. Vasemmalla olevien linkkien kautta voit tutustua olennaisimpiin asioihin kaavoituksessa. Tarkempia tietoja yksittäisistä kaavahankkeista saa Laadinnassa olevat kaavat -linkin kautta.

Yleistietoa suomalaisesta maankäytön suunnittelujärjestelmästä löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta ja valtion säädöstietopankki Finlexistä.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevaa tiedot löytyvät maakuntaliiton sivuilta.

 

Kaava-asiakirjoja ovat:

- kaavakartta
- kaavamerkinnät ja -määräykset (kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä kerrotaan mitä eri alueilla saa tehdä)
- kaavaselostus
- tausta-aineitoksi laaditut erillisselvitykset, kuten: luonto-, maisema-, melu-, liikenne-, arkeologinen-, liito-orava-, jne. -selvitykset.

 

Yhteystiedot, tekninen johtaja

Yhteystiedot

Pasi Parkkinen tekninen johtaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45750 pasi.parkkinen(at)nurmes.fi

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Stiina Seitavuo maankäyttösuunnittelija Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45716 stiina.seitavuo(at)nurmes.fi