Navigaatiovalikko

Asuminen ja ympäristö / kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta ja niiden muutoksista, sekä seurata ja ohjata niiden toteutumista. Kaavoitus vastaa myös suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten, sekä maisematyölupien lausuntojen valmistelusta ja ranta-asemakaavojen hallinnollisesta käsittelystä.
 

Perustietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki jättää kunnille liikkumavaraa kaavojen laatimismenettelyissä. Kaavoilla ratkaistaan se, mihin tarkoitukseen kutakin maa-aluetta käytetään ja mitkä ovat maan käyttämisen ja rakentamisen pelisäännöt. Nurmeksen maa-alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis-ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden maankäytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla määritellään kunnan osa-alueen maankäyttö ja rakentamisen periaatteet.
 

Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan Nurmeksen asemakaavayhdistelmään, sekä Nurmeksen yleiskaavatietoihin. Asemakaavayhdistelmästä löydät myös kaavojen kaavamääräykset.

Kaavayhdistelmä - Nurmeksen karttapalvelu

 

Kaava-asiakirjoja ovat:

- kaavakartta
- kaavamerkinnät ja -määräykset (kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä kerrotaan mitä eri alueilla saa tehdä)
- kaavaselostus
- tausta-aineitoksi laaditut erillisselvitykset, kuten: luonto-, maisema-, melu-, liikenne-, arkeologinen-, liito-orava-, jne. -selvitykset.

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevaa tiedot löytyvät maakuntaliiton sivuilta.

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Yhteystiedot

Pasi Parkkinen tekninen johtaja, vs. maankäyttöpäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45750 pasi.parkkinen(at)nurmes.fi