Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta/hallinto/säännöt ja ohjeet

Johtosäännöt

Hallintosääntö

Nurmeksen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, jollei laissa ole toisin säädetty.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017 paitsi hallintosäännön pykälät 11 ja 36, jotka astuivat voimaan jo 1.1.2017. Viimeisimmät muutokset sääntöön hyväksyttiin valtuustossa 30.3.2017 § 27.

Hallintosääntö 1.6.2017

Hallintosääntö sisältää myös mm. kaupunginvaltuuston työjärjestyksen, palkkio- ja matkustussäännön ja tarkastussäännön, jotka aiemmin ovat olleet erillisiä dokumentteja.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräyksiä noudatetaan maan käyttämistä ja rakentamista koskevissa asioissa, mikäli lainsäädännössä tai muutoin ole asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestys