Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta/hallinto/säännöt ja ohjeet

Johtosäännöt

Hallintosääntö

Nurmeksen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, jollei laissa ole toisin säädetty.

Uuden kunnan valtuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2020.

Hallintosääntö 1.1.2020 alkaen

Hallintosääntö sisältää myös mm. kaupunginvaltuuston työjärjestyksen, palkkio- ja matkustussäännön ja tarkastussäännön, jotka aiemmin ovat olleet erillisiä dokumentteja.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräyksiä noudatetaan maan käyttämistä ja rakentamista koskevissa asioissa, mikäli lainsäädännössä tai muutoin ole asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestys

Kotouttamisohjelma vuosille 2016 - 2019

Nurmeksen kaupungin kotouttamisohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa 28.1.2016 § 4

Kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019