Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta/hallinto/säännöt ja ohjeet

Johtosäännöt

Hallintosääntö

Nurmeksen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, jollei laissa ole toisin säädetty.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.9.2018. Viimeisimmät muutokset sääntöön hyväksyttiin valtuustossa 30.8.2018 § 50.

Hallintosääntö 1.9.2018

Hallintosääntö sisältää myös mm. kaupunginvaltuuston työjärjestyksen, palkkio- ja matkustussäännön ja tarkastussäännön, jotka aiemmin ovat olleet erillisiä dokumentteja.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräyksiä noudatetaan maan käyttämistä ja rakentamista koskevissa asioissa, mikäli lainsäädännössä tai muutoin ole asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestys