Navigaatiovalikko

Murupolku

Tietoa Nurmeksesta / päätöksenteko / vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet

Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielimiin kuuluu 1.9.2018 voimaan astuvan hallintosäännön mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston nimeämillä edustajilla on läsnä- ja puheoikeus toimielimissä julkisten asioiden osalta.

Vanhusneuvosto

Nurmeksen kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten, heidän omaistensa ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

 
Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö

Puheenjohtaja
Kortelainen Kaija
p. 040 969 2094

 
Kärkkäinen Pentti Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys ry
Halonen Varpu Pääkkönen Sanni Nurmeksen Eläkkeensaajat ry
Moilanen Leena Karjalainen Pirkko Sotainvalidien Veljesliiton Nurmes-Valtimo
Sotainvalidit ry ja Sotaveteraanit
Jussila Eila Sormunen Irma Nurmeksen Eläkeläiset ry
Korhonen Sirkka Niiranen Pentti Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry
Kotilainen Sirkka Lämsä Anna-Liisa Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
Tolvanen Sanna - Nurmeksen ev. lut. seurakunta

 

Vanhusneuvoston sihteerinä ja Siun soten asiantuntijana toimii palveluesimies Anne-Mari Salakari.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Henry Määttä (varajäsen Anneli Kainulainen).

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Nurmeksen kaupungin alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö
Puheenjohtaja
Valjus Leena
p. 0400 242 123
 
Kotilainen Sirkka Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
Eskelinen Marja - Nurmeksen alueen viittomakieliset kuurot
Hautaniemi Toini Toivanen Kerttu      Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
Korhonen Anja Kejonen Kalevi Ylä-Karjalan mielenterveysyhdistys ry
Pellikka Matti - Ylä-Karjalan Invalidit ry
Räty Juha Kalilainen Eila Ylä-Karjalan kehitysvammaisten Tuki ry
Tuovinen Anja Tolvanen Sanna Nurmeksen ev. lut. seurakunta /
Ylä-Karjalan Kuulo ry (varsinainen jäsen)

 

Vammaisneuvoston sihteerinä ja Siun soten asiantuntijana toimii palveluesimies / Kehitysvammaisten palvelut Nurmes-Valtimo Kirsi Karjalainen.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginhallituksen jäsen Paula Timonen (varajäsen Anneli Kainulainen).

Vammaisneuvoston toimintaohje (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto toimii nuorten tärkeänä vaikuttamiskanavana ja tuo nuorten äänen kuuluvaksi Nurmeksen kaupungin organisaatiossa. Nuorisovaltuusto tuo nuorten ideat ja ehdotukset esille, tekee aloitteita ja järjestää toimintaa nuorille. Nuorisovaltuustotoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta toimintaa. Nuorisovaltuusto toimii kaupungin nuorisotoimen alaisena.

Nuorisovaltuustotoiminnan järjestäytymiseksi järjestettiin vapaaehtoiset vaalit syksyllä 2017. Kaupunginhallitus nimesi 13.11.2017 kokouksessaan § 294 nuorisovaltuustoon kahden vuoden toimikaudeksi seuraavat vaalissa valituksi tulleet henkilöt:

Iida Pyykönen, Nurmeksen lukio
Nea Ullgren, Nurmeksen lukio
Mirya Valtanen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Maksim Saarelainen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Rasmus Ruokolainen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Aapo Ollilainen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Victoria Moisanen, Ammattiopisto Nurmes
Rebekka Juntunen, Ammattiopisto Nurmes

Nuorisovaltuuston toimintaohje (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)