Päätöksenteko

Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko

Päätöksenteko

Kuntien itsehallinto on turvattu Suomen perustuslaissa. Kuntien toimintaa säätelee kuntalaki. Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kuntalaiset valitsevat valtuutetut joka neljäs vuosi.

Tutustu kuntalakiin tästä linkistä

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto.

Nurmeksen kaupungissa toimii lisäksi tarkastuslautakunta, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta. Kaupunkirakennelautakunnalla on lisäksi erillinen lupajaosto.

Toimielinten tehtävät ja toimivalta määritellään kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.