Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / päätöksenteko / vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet

Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielimiin kuuluu 1.6.2017 voimaan astuvan hallintosäännön mukaan nuorisovaltuusto, ikääntyvien neuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston, ikääntyvien neuvoston ja vammaisneuvoston nimeämillä edustajilla on läsnä- ja puheoikeus toimielimissä julkisten asioiden osalta.

Ikääntyvien neuvosto

 
Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö
Puheenjohtaja
Kortelainen Kaija
p. 050 325 7161

 

Kärkkäinen Pentti Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys ry
Halonen Varpu Pääkkönen Sanni Nurmeksen Eläkkeensaajat ry
Moilanen Leena Karjalainen Pirkko Sotainvalidien Veljesliiton Nurmes-Valtimo
Sotainvalidit ry ja Sotaveteraanit
Jussila Eila Sormunen Irma Nurmeksen Eläkeläiset ry
Korhonen Sirkka Niiranen Pentti Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry
Kotilainen Sirkka Lämsä Anna-Liisa Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
Tolvanen Sanna - Nurmeksen ev. lut. seurakunta

 

Ikääntyvien neuvoston sihteerinä ja Siun soten asiantuntijana toimii palveluesimies Anne-Mari Salakari.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Henry Määttä (varajäsen Anneli Kainulainen).

Vammaisneuvosto

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö
Puheenjohtaja
Valjus Leena
p. 0400 242 123
 
Kotilainen Sirkka Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
Eskelinen Marja - Nurmeksen alueen viittomakieliset kuurot
Hautaniemi Toini Toivanen Kerttu      Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
Korhonen Anja Kejonen Kalevi Ylä-Karjalan mielenterveysyhdistys ry
Pellikka Matti - Ylä-Karjalan Invalidit ry
Räty Juha Kalilainen Eila Ylä-Karjalan kehitysvammaisten Tuki ry
Tuovinen Anja Tolvanen Sanna Nurmeksen ev. lut. seurakunta /
Ylä-Karjalan Kuulo ry (varsinainen jäsen)

 

Vammaisneuvoston sihteerinä ja Siun soten asiantuntijana toimii palveluesimies / Kehitysvammaisten palvelut Nurmes-Valtimo Kirsi Karjalainen.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginhallituksen jäsen Paula Timonen (varajäsen Anneli Kainulainen).

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustotoiminnan järjestäytymiseksi järjestettiin vapaaehtoiset vaalit syksyllä 2017. Kaupunginhallitus nimesi 13.11.2017 kokouksessaan § 294 nuorisovaltuustoon kahden vuoden toimikaudeksi seuraavat vaalissa valituksi tulleet henkilöt:

Iida Pyykönen, Nurmeksen lukio
Nea Ullgren, Nurmeksen lukio
Mirya Valtanen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Maksim Saarelainen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Rasmus Ruokolainen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Aapo Ollilainen, Kirkkokadun koulu, yläkoulu
Victoria Moisanen, Ammattiopisto Nurmes
Rebekka Juntunen, Ammattiopisto Nurmes