Markkinointi ja viestintä

Suuntaviivat strategiasta

Kaupungin markkinoinnille ja viestinnälle on laadittu tavoitteet ja suuntaviivat Nurmeksen kaupungin strategiassa 4U-Nurmes vuosille 2013-2016. Nurmeksen kaupungin tavoitemielikuva on nuorekkaampi, nykyaikaisempi ja joustavampi kaupunki. Haluamme erottautua paremmin ja parantaa Nurmeksen nuorekasta kuntaimagoa.

Kaupungin markkinoinnin kohderyhminä ovat

  • nuoret aikuiset
  • asukkaat
  • tulomuuttajat
  • kasvuhakuiset yritykset.

Kaikki ikäryhmät ovat tervetulleita Nurmekseen.

Markkinoinnin suunnittelu on pitkäjänteistä. Myös seutumarkkinoinnin tärkeys tiedostetaan.

Käytännön toteutus

Tehostettu kuntamarkkinointi käynnistettiin Nurmeksessa toden teolla vuoden 2013 aikana. Tuolloin käynnistettiin mm. kaupungin uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu ja julkaistiin ensimmäisen kerran kesäasukkaille suunnattu Mökkiposti.

Nurmeksen kaupungin uusi graafinen ilme julkaistiin ja otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2014. Uuden graafisen ilmeen tarkoitus on luoda Nurmekselle paikkailme. Se on 4U-Nurmes strategiatyön visuaalinen ulottuvuus. Nurmeksen uutta logoa käytetään kaikessa kaupungin tiedottamisessa, julkaisuissa sekä markkinoinnissa.

Sisäistä ja ulkoista viestintää on pyritty tehostamaan. Sisäisen viestinnän kehittämiseksi otettiin henkilöstön käyttöön uusi intranet keväällä 2014 ja uudet www-sivut avattiin syksyllä 2014. Nurmeksen kaupungille avattiin facebook-sivut keväällä 2016 ja Instagram-tili keväällä 2017. Kaupungin toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti eri viestintäkanavissa. Nurmesta tuodaan esille monin tavoin mediassa, messuilla ja muissa tapahtumissa.

Yhteystiedot:

Hallintojohtaja
Riikka Boren
puh. 04010 45002

Johdon sihteeri
Paula Karjalainen
puh. 04010 45003

Www-sivut
Toimistosihteeri

Tanja Saarelainen
Puh. 04010 45010

Intranet
Asianhallintapäällikkö
Anne Korhonen
Puh. 04010 45007

etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi