Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Yleisesittely / Viestintä

Markkinointi ja viestintä

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Viestinnän linjauksia on määritelty kaupungin strategiaan ja viimeisimmäksi kuntaliitoksen valmistelussa on valittu joitakin avainviestejä, joiden avulla kerromme samansuuntaisesti vahvuuksistamme ja mahdollisuuksistamme.

Pyrimme viestimään monikanavaisesti ja monipuolisesti!

Kuvallinen sivunosto, esite

Viestintä / yhteystietonosto

Lisätietoja

Leena Timonen hallintojohtaja 04010 45002 leena.timonen@nurmes.fi
Paula Karjalainen johdon sihteeri 04010 45003 paula.karjalainen@nurmes.fi

kuntamarkkinointi

Riina Halonen toimistosihteeri 04010 45010 riina.halonen@nurmes.fi

www-sivut, sosiaalinen media, intranet