Navigaatiovalikko

Murupolku

Tietoa Nurmeksesta / Hankkeet ja projektit / Pitkämäen vähähiilisyyshanke

Älykäs ja vähähiilinen biokortteli -hanke

 

Hanke toteutetaan 1.6.2019 - 31.12.2021 välisenä aikana.

Hankkeen kustannusarvion mukaiset kustannukset ovat 1 230 000 €. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 615 000 €.

Nurmeksen kaupungin strategian ”Nurmeksen suunta” mukaan vuosina 2018-2021 Nurmekseen haetaan elinvoimaa kasvun kautta. Tämän kehittämislinjan tärkein yksittäinen asia on vihreän teollisuusalueen määrätietoinen toteuttaminen. Teollisuusaluetta onkin laajennettu ja laajennusosan asemakaava on lainvoimainen.

Alueelle toteutuneet ja suunnitellut teollisuusinvestoinnit sijaitsevat lähellä toisiaan. Tällä hankkeella edistetään vihreän teollisuuden alueen älykkyyttä ja vähähiilisyyttä sekä parannetaan alueen liikennejärjestelyjä. Hankkeessa suunnitellaan myös sähköisen ja biokaasuliikenteen tankkausasemaa.

Keskeisiä hankkeen aikana toteutettavia rakentamis- ja suunnittelutoimia ovat:

- yhteiset hulevesialtaat (puupölyn sitominen ja veden käyttö kierrättäen kasteluun)

- työkoneiden ja autojen kaasun ja sähkön yhteisen tankkaus- ja latausaseman valmistelu ja suunnittelu (vähähiilisyys)

- Biokadun jatkaminen korttelin 34 itäsivun osalta, mikä mahdollistaa tonttitöiden alkamisen korttelissa (resurssiviisaus maansiirtotöissä: katutyöt, tonttityö, hulevesialtaat)

- yhteinen Wi-Fi (älykäs katu) ja älyvalaistus (älykäs katu)

- Kantatie 75:n ja Pitkämäentien toimivuuden parantaminen rakentamalla kääntymiskaista liittymään (pääsuunnan kanavointi ja porrastus).

Hankkeen vaikutukset:

- liikenteen päästöjen väheneminen

- irtaimen aineksen kulkeutumisen vähentäminen vesistöön

- sisäisen logistiikan tehostuminen ja sitä kautta kannattavuus

- liikenneturvallisuuden paraneminen

 

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Nurmeksen kaupungin kaupunkirakennepalvelut/kuntatekniikka.

Yhteyshenkilö: kaupunkirakennepäällikkö 04010 45752