Navigation Menu

Asuminen ja ympäristö / Kadut ja yleiset alueet / Kestävä kaupunki -kuva

Kestävä kaupunki -hanke

Kestävä kaupunki -hanke

KESTÄVÄ KAUPUNKI -HANKE

Kunnilla, jotka hankkeeseen osallistuvat, (Nurmes, Espoo ja Siuntio) on haasteena se, että osallistuvan suunnittelun käytänteet ovat vasta kehittymässä tai osallistuminen ei tavoita riittävän monipuolisesti kuntalaisia. Hankkeen aikana luodaan malli, jonka tavoitteena on olla sosiaalisesti kestävä ja älykäs. Tämän lähtökohta on kirjastojen hyödyntäminen vuorovaikutuksen paikkoina sekä kulttuuritoimen ja kaupunkisuunnittelun uudenlainen linkittäminen. 

Hankkeen tavoitteena on madaltaa kuntalaisten kynnystä osallistua oman kaupunkinsa kaupunkisuunnitteluun, lisätä sen kiinnostavauutta ja parantaa erilaisten osallistumistapojen saavutettavuutta. Hankkeeseen on saatu tukea Ympäristöministeriön "Kestävä kaupunki-hankerahoituksesta" ja hankkeen kestoksi on määritelty reilu vuosi, 10.1.2022- 2/2023.

Nurmeksen tavoitteena on taajamametsien ja puistojen hoitosuunnitelman laatiminen ekologiset näkökannat huomioiden. Tässä halutaan osallistaa alueen asukkaat mukaan.
Siuntio pyrkii korjaamaan ja nykyaikaistamaan hankkeen turvin vanhan motocross-ratansa ja Espoon tavoitteena on saada osallistettua kaupungin asukkaat mahdollisimman monipuolisesti kirjastotalon kävijöiksi.

 

Kestäväkaupunki hankkeen Nurmeksen kokeilu /Taajamametsien ja puistojen ekologisen hoitosuunnitelman laatiminen

 

Hoitosuunnitelma laaditaan kesän 2022 aikana, työtä tekee Arvometsä Oy.

 

Suunnitelma-alueet:

Nurmeksen taajama-alueella: lataa kartta

Valtimon pitäjän taajamassa lataa kartta

 

Ensimmäinen kokeiluun liittyvät asukastilaisuus on pidetty 9.6.2022. Tilaisuudessa käytiin läpi suunnitellut käytettävät hoitoluokat ja käytiin niihin liittyvää keskustelua. Katso esitysmateriaali tästä.

 

Lisäksi tilaisuudessa julkaistiin 9.6.-14.8.2022 avoimena oleva Nurmeksen lähimetsien hoito -karttakysely: https://tinyurl.com/nurmes2022.

Karttakyselyyn voi vastata myös avustetusti Nurmes-talolla 28.6.2022 kello 12-15 ja 5.7.2022 kello 12-15 sekä Kuntalaisten talolla 6.7.2022 kello 12-15.