Navigation Menu

Asuminen ja ympäristö / Kadut ja yleiset alueet / Kestävä kaupunki -kuva

Kestävä kaupunki -hanke

Kestävä kaupunki -hanke

Kestävä kaupunki -hanke

 

Hankkeen tavoitteena on madaltaa kuntalaisten kynnystä osallistua oman kaupunkinsa kaupunkisuunnitteluun, lisätä sen kiinnostavauutta ja parantaa erilaisten osallistumistapojen saavutettavuutta.

Hankkeeseen on saatu tukea Ympäristöministeriön "Kestävä kaupunki-hankerahoituksesta". Hankeaika on 10.1.2022 - 2.2023.

Kunnilla, jotka hankkeeseen osallistuvat (Nurmes, Espoo ja Siuntio), on haasteena, että osallistuvan suunnittelun käytänteet ovat vasta kehittymässä tai osallistuminen ei tavoita riittävän monipuolisesti kuntalaisia. Hankkeen aikana luodaan malli, jonka tavoitteena on olla sosiaalisesti kestävä ja älykäs. Lähtökohtana on kirjastojen hyödyntäminen vuorovaikutuksen paikkoina sekä kulttuuritoimen ja kaupunkisuunnittelun uudenlainen linkittäminen.

Nurmeksen tavoitteena on taajamametsien ja puistojen hoitosuunnitelman laatiminen ekologiset näkökannat huomioiden. Tässä halutaan osallistaa alueen asukkaat mukaan.
Siuntio pyrkii korjaamaan ja nykyaikaistamaan hankkeen turvin vanhan motocross-ratansa ja Espoon tavoitteena on saada osallistettua kaupungin asukkaat mahdollisimman monipuolisesti kirjastotalon kävijöiksi.

Hankkeeseen liittyvä blogi - Sosiaalisesti kestävä ja älykäs osallistuminen

Nurmeksen taajamametsien ja puistojen ekologinen hoitosuunnitelma

Hoitosuunnitelma oli nähtävillä ja kommentoitavissa 12.- 27.11.2022 sähköisenä tämän nettisivun kautta sekä paperiversiona kirjastoissa Nurmes-talolla ja Kuntalaisten Talolla.
 

Suunnitelma-alueet:

Nurmeksen taajama-alueella kartta

Valtimon pitäjän taajamassa kartta

Hoitosuunnitelma pdf-muodossa:

- saateteksti 

- kunnossapitokartat

- hakkuukartat

- hoitosuunnitelma kuvioittain (taulukko)

- Hoitosuunnitelmaan tulleet kommentit ja niihin vastaukset

Hoitosuunnitelma laadittiin kesän 2022 aikana. Suunnitelman laati Arvometsä Oy.

Lisätietoja antaa kuntatekniikan päällikkö Olli Kakkinen p. 04010 45752, olli.kakkinen(at)nurmes.fi