Museon säännöt

Navigation Menu

Breadcrumb

Nurmeksen museon säännöt

Nurmeksen museon säännöt

Nurmeksen museon toimiala ja tehtävät

Nurmeksen museo on museoammatillisesti hoidettu, Nurmeksen kaupungin omistama kulttuurihistoriallinen museo, joka saa valtionosuutta toimintansa rahoittamiseksi. Nurmeksen museo tallentaa, tutkii, säilyttää ja esittelee Nurmeksen alueen kulttuuriperinnettä sekä romanikulttuuria. Sen toimintaa ohjaavat kaupungin hallintosääntö ja strategiat sekä Suomen lait, asetukset ja Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) museotyön eettiset säännöt sekä Nurmeksen museon kokoelmapolitiikka. Toiminnan päämääränä on Nurmeksen alueen kulttuuriperinnön esittäminen ja elämysten tarjoaminen. Se toimii myös oppimisympäristönä ja pyrkii monin tavoin edistämään elinikäisen oppimisen tavoitteita sekä kulttuuriperintö-, ympäristö- ja taidekasvatusta. Nurmeksen museo suorittaa oman alansa tutkimustoimintaa ja antaa lausuntoja koskien Nurmeksen alueen rakennuskantaa ja miljöötä.

Museon henkilökunta ja organisaatio

Museolaissa on säädetty, että museolla on oltava museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella on ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä suoritetut museologian perusopinnot tai vähintään vuosi työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä. Nurmeksen museon henkilökuntaan kuuluvat museonjohtaja ja konservaattori. Museonjohtajan tehtävät on määritelty Nurmeksen kaupungin hallintosäännössä. Museo kuuluu hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Lisäksi museossa toimii määräaikaisissa työsuhteissa tarvittava määrä muuta henkilökuntaa.

Toimitilat

Nurmeksen museon toimitilat sijaitsevat Nurmes-talossa ja Ikolan museoalueella. Nurmes-talossa sijaitseva, ympäri vuoden avoinna oleva Kötsin museo (424 m2) esittelee Nurmeksen historiaa eri näkökulmista. Vaihtuvien näyttelyiden tilassa esitellään sekä omaa tuotantoa olevia, että muiden museoiden tuottamia näyttelyitä. Ikolassa sijaitsevat museon toimisto, konservointi- ja säilytystilat, kesäisin avoinna oleva ulkomuseoalue sekä yhdistysten kokoontumis- ja juhlatilana toimiva Ikolan pirtti.

Museotoiminnan lakkaaminen

Jos museotoiminta lakkaa, Nurmeksen kaupunki turvaa museon kokoelmien säilymisen yhteisenä museokokoelmana.

Museon säännöt PDF:nä (avautuu uuteen ikkunaan)

Museoiden yhteystiedot

Yhteystiedot

Kötsin museo Nurmes-talo, Kötsintie 2 75500 Nurmes 04010 45153
Ikolan ulkomuseo ja museon toimisto Kotiniementie 2 75500 Nurmes 04010 45154