Navigation Menu

Vanhus- ja vammaisneuvostot

Vanhus- ja vammaisneuvostot

 

Nurmeksen kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten, heidän omaistensa ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

Vammaisneuvosto on Nurmeksen kaupungin alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

Entisen Valtimon kunnan alueella toimii samalla periaatteella yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vanhus- ja vammaisneuvostot otetaan mukaan vanhuspalvelulaissa tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja palvelutarpeen ja resurssien riittävyyden arviointiin. Lisäksi niille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta.

Nurmeksen ja Valtimon vanhus- ja vammaisneuvostot jatkavat itsenäisinä vaikuttamistoimieliminä kuntaliitoksesta huolimatta. Yhteistyötä toki pyritään tekemään mahdollisimman paljon.

Vaikuttamistoimielimet yhdistetään seuraavien kuntavaalien jälkeen.

 

Vanhusneuvosto, Nurmes

Vanhusneuvosto, Nurmes

 

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö

Puheenjohtaja
Kortelainen Kaija
p. 040 969 2094

 
Kärkkäinen Pentti Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys ry
Halonen Varpu Pääkkönen Sanni Nurmeksen Eläkkeensaajat ry
Moilanen Leena Karjalainen Pirkko Sotainvalidien Veljesliiton Nurmes-Valtimo
Sotainvalidit ry ja Sotaveteraanit
Jussila Eila Sormunen Irma Nurmeksen Eläkeläiset ry
Korhonen Sirkka Niiranen Pentti Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry
Kotilainen Sirkka Lämsä Anna-Liisa Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
Tolvanen Sanna - Nurmeksen ev. lut. seurakunta

 

Vanhusneuvoston sihteerinä ja Siun soten asiantuntijana toimii palveluesimies Anne-Mari Salakari.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Henry Määttä (varajäsen Anneli Kainulainen).

Vammaisneuvosto, Nurmes

Vammaisneuvosto, Nurmes

 

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö
Puheenjohtaja
Valjus Leena
p. 0400 242 123
 
Kotilainen Sirkka Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
  - Nurmeksen alueen viittomakieliset kuurot
Toivanen Kerttu Hautaniemi Toini   Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
Korhonen Anja Kejonen Kalevi Ylä-Karjalan mielenterveysyhdistys ry
     
Räty Juha Kalilainen Eila Ylä-Karjalan kehitysvammaisten Tuki ry
Tuovinen Anja Tolvanen Sanna Nurmeksen ev. lut. seurakunta /
Ylä-Karjalan Kuulo ry (varsinainen jäsen)
Kilpeläinen Lilja   Nurmeksen seudun reumayhdistys

 

Vammaisneuvoston sihteerinä ja Siun soten asiantuntijana toimii palveluesimies / Kehitysvammaisten palvelut Nurmes-Valtimo Kirsi Karjalainen.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginhallituksen jäsen Paula Timonen (varajäsen Anneli Kainulainen).

Vammaisneuvoston toimintaohje (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Vanhus- ja vammaisneuvosto, Valtimo

Vanhus- ja vammaisneuvosto, Valtimo

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet:

puheenjohtaja

 

Härkin Päivi

Puh. 050 370 3051

paivi.harkin(at)nurmes.fi

Rantakatu 14, 75700 VALTIMO

Eläkeliiton Valtimon yhdistys ry

 

Kotilainen Lea

Piirolankuja 4 A 1, 75700 VALTIMO

Valtimon Eläkkeensaajat ry

 

Heikkinen Elvi

Puh. 050 523 8812

elvi.heikkinen1(at)gmail.com

Siun Sote

 

Väyrynen Irja

Puh. 013 330 6628

irja.vayrynen(at)siunsote.fi

Koulukatu 3, 75700 VALTIMO

Valtimon Rintamaveteraanit ry

 

Määttä Tapio

Puh. 0400 171 047

Keskuskatu 53 as. 12, 75700 VALTIMO

tapio.maatta(at)nurmes.fi

Valtimon ev.lut. seurakunta

 

Kuittinen Sari

Puh. 050 370 1226

sari.kuittinen(at)evl.fi

Valtimon ev.lut seurakunta

Kunnantie 6, 75700 VALTIMO

Ylä-Karjalan Kehitysvammaisten tuki ry

 

Tanskanen Liisa

Puh. 0500 155 848

istanskanen(at)gmail.com

Heinäjoentie 790, 75710 KARHUNPÄÄ

 

 

 

 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)