Navigation Menu

Vanhus- ja vammaisneuvostot

Vanhus- ja vammaisneuvostot

 

Nurmeksen kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten, heidän omaistensa ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

Vammaisneuvosto on Nurmeksen kaupungin alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

Vanhus- ja vammaisneuvostot otetaan mukaan vanhuspalvelulaissa tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja palvelutarpeen ja resurssien riittävyyden arviointiin. Lisäksi niille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta.

 

Vanhusneuvosto 2021-2025

Vanhusneuvosto

 

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö

Puheenjohtaja

Pikkarainen Jorma 

puh.0408471156

  Nurmeksen Eläkkeensaajat ry
Närhi Lahja   Eläkeliiton Valtimon yhdistys ry
Kortelainen Kaija   Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys ry
Hölttä Tuomo   Valtimon Rintamaveteraanit ry
Rautiainen Tuula   Valtimon Eläkkeensaajat ry
Kotilainen Sirkka   Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
Säämänen Jussi   Sotien 1939-1945 perinnetoimikunta 
Aune Hämynen   Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry
Tolvanen Sanna  

Nurmeksen ev. lut. seurakunta

jäsen   Ylä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.9.2021 § 229 valinnut vanhusneuvoston jäsenet ja hyväksynyt toimintaohjeen.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii toimistosihteeri Tarja Hilonen.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginhallituksen jäsen Erik Reinikka (varajäsen Anna Hölttä).

Vanhusneuvoston toimintaohje (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

 

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö

Puheenjohtaja
Korhonen Anja

puh.0503451989

 

 

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry

Tolvanen Ilkka   Nurmeksen seudun reumayhdistys ry
Lipponen Irma   Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
Tuovinen Anja   Ylä-Karjalan Kuulo ry/
Nurmeksen evl.seurakunta
jäsen  
Ylä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry
jäsen   Ylä-Karjalan Kehitysvammaisten Tuki ry

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.9.2021 § 228 valinnut vammaisneuvoston jäsenet ja hyväksynyt toimintaohjeen. 

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii toimistosihteeri Tarja Hilonen.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginhallituksen jäsen Jaana Meriläinen (varajäsen Anni Savolainen).

Vammaisneuvoston toimintaohje (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)