Navigation Menu

Nurmes/nuoretkesätyöt/ohjeet-työnantajalle/kansikuva

Nurmes/kesätyöt/ohjeita-työnantajalle

Kesätyösetelillä reippaita nuoria kesätöihin!


Nurmeksen kaupunki maksaa 200 euroa työnantajalle, joka palkkaa nurmeslaisen nuoren kesätyösetelillä töihin 1.5.-31.8. välisenä aikana. Kaupungin tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen jälkeen lähetettyä laskua vastaan.
Voit palkata kesätyösetelillä 15-20 -vuotiaan nurmeslaisen nuoren.
Työt kesätyösetelillä kestää kaksi viikkoa tai kymmenen päivää. Työaika voi olla alasta riippuen 4 - 6 tuntia päivässä ja noin 30 tuntia viikossa.

Nuoren palkkaaminen

Työnantajalla tulee olla Y-tunnus, nuorta ei voi työllistää omaan perheeseen tai perheyritykseen.  Työnantaja voi myös olla muualta kuin Nurmeksesta.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle kahden viikon ajalta vähintään 445 euron palkka. Palkasta tulee maksaa lakisääteisen sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Nuorelle saa maksaa alan mukaisen minimipalkan. Yli-, lisä- ja viikonlopputyöstä on maksettava alan mukainen korvaus.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Toimi näin:

 1. Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, varmista, että hänellä on Nurmeksen kaupungin kesätyöseteli.
 2. Sovi nuoren kanssa työhön liittyvistä asioista ennen työn alkua. Sovi myös palkkauksesta ja työajoista.
 3. Tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä, työtehtävät, palkka ja palkanmaksupäivä..
 4. Perehdytä nuori hyvin työtehtäviin.
 5. Kun kesätyö on päättynyt, maksa palkka heti. Muista myös kirjoittaa työtodistus.
 6. Kaupungin tuki maksetaan työsuhteen jälkeen lähetettyä laskua vastaan. Kesätyösetelilomaketta voi käyttää laskutukseen.
   

  Palauta kesätyöseteli liitteineen 31.10. mennessä:
  Nurmeksen kaupunki / Nuorten kesätyöt
  003702076690 PL 8454, 02066 DOCUSCAN

Nurmes/nuoret/kesätyöt/ohjeita-työnantajalle/hyödyllisiä-linkkejä

Yhteystiedot, liikuntapaikat

Armi Laukkanen Vapaa-aikapalvelujen tulosaluepäällikkö 04010 45107 armi.laukkanen(at)nurmes.fi

Liikuntapaikkojen hallinto ja kehittäminen