Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto ratkaisee henkilöstöpolitiikkaan liittyvät toimivaltaansa kuuluvat asiat ja valmistelee henkilöstöpoliittisia linjauksia. Jaosto ratkaisee mm. palkkausta koskevat asiat silloin, kun asia sopimuksissa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan ja päättää paikallisesti sovellettavista palkkauksen perusteista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Uusi henkilöstöjaoston kokoonpano päivitetään sivulle henkilövalintojen varmistuttua.

Henkilöstöjaoston jäsenet 2015-2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja
Honkanen Liisa SDP
Määttä Pia SDP

Varapuheenjohtaja
Huusko Anu KESK
Korkalainen Emmi KESK

Korhonen Pasi KESK

Mikkilä Hannu KESK

Rönkkö Reeta KESK

Ollilainen Anneli KESK

Räsänen Yrjö SDP

Hiltunen Jouni SDP

 

Asioiden esittelijänä ja henkilöstöjaoston sihteerinä toimii hallintojohtaja.