Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto ratkaisee henkilöstöpolitiikkaan liittyvät toimivaltaansa kuuluvat asiat ja valmistelee henkilöstöpoliittisia linjauksia. Jaosto ratkaisee mm. palkkausta koskevat asiat silloin, kun asia sopimuksissa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan ja päättää paikallisesti sovellettavista palkkauksen perusteista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Henkilöstöjaoston jäsenet 2017-2021

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja
Kainulainen Anneli SDP
Selin Birgitta SDP

Varapuheenjohtaja
Rönkkö Reeta KESK
Nykänen Anniina KESK

Partanen Kirsi KESK

Puoskari Seija KESK

Meriläinen Heimo KESK

Ruokolainen Mika KESK

Smura Antti SDP

Pikkarainen Jorma SDP

 

Asioiden esittelijänä ja henkilöstöjaoston sihteerinä toimii hallintojohtaja.