Navigaatiovalikko

Palveluohjaus / yhdistykset / avustukset / kansikuva

Yhteisökoordinaattori auttaa yhdistyksiä avustusten haussa

Avustukset

Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmä

Nurmeksen kaupunki tukee yhdistyksiä toiminta-avustuksella, joka on tarkoitettu järjestöjen sääntömääräiseen toimintaan. Liikunta-avustukset on tarkoitettu liikuntatoimintaa säännöllisesti järjestäville seuroille ja yhdistyksille, nuorisotoiminnan avustuksia voivat hakea säännöllistä nuorisotyötä tekevät seurat ja yhdistykset, kylätoiminta-avustusta voivat saada nuorisoseurat ja kyläyhdistykset tai niihin verrattavat, jotka järjestävät toimintaa, taajamassa ja kylillä, kaikenikäisille. Avustuksia ennalta ehkäisevään työhön voivat hakea sellaiset yhdistykset, joiden varsinainen toiminta ei ole kulttuuri-, kylä-, liikunta-tai nuorisotoimintaa. Yhdistyksen toiminta voi olla esim. suunnattua tietylle ikäryhmälle tai terveyteen liittyvälle kohderyhmälle.

 

Kohdeavustuksia voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset kuntalaiset. Kohdeavustus voidaan myöntää erilaisten yksittäisten yleisötapahtumien ja  paikallisen toiminnan järjestämiseen, mikäli ne on tarkoitettu muille kuin omalle jäsenistölle.

Avustukset ovat haettavissa vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä. Hyvinvointilautakunta päättää myönnettävistä avustuksista toukokuun aikana ja avustuksen maksetaan kesäkuussa.

Avustuksia haetaan sähköisesti. Avustukset kulttuuri-, kylä-, liikunta-, nuoriso- ja ennaltaehkäisevään toimintaan julistetaan haettaviksi helmikuussa ja hakuaikaa on huhtikuun puoliväliin asti. Katso hakuohjeet. Yhteisökoordinaattori auttaa yhdistyksiä avustusten haussa. Ota yhteyttä anu.huusko(at)nurmes.fi tai soita 04010 45723. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Avustusta saaneiden on toimitettava tiliselvitys avustuksen käytöstä avustusta seuraavana vuonna 15.4. mennessä.

  • Kohdeavustusta saaneiden tiliselvityksessä on oltava esim. kopiot kuiteista.
  • Toiminta-avustusta saaneiden on toimitettava vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös avustusvuodelta.
  • Kuitit voi kopioida hyvinvointipalveluissa.
  • Tilitykset toimitetaan hallintosihteerille hyvinvointipalveluihin, kts. yhteystiedot alta.

Lisäksi tukea toimintaan voi saada tiloista ja välineistä.

Kaupunginhallituksen avustukset

Ensisijaisesti haetaan hyvinvointilautakunnan avustuksia. Kaupunginhallitukselta voi anoa tukea vapaamuotoisella hakemuksella esim. yksittäisiin tapahtumiin ja hankintoihin tai toimintaan, jota hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmä ei tue. Lisäksi voi hakea väliaikaisrahoitusta leader-hankkeille.
Hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden kirjaamoon: kirjaamo@nurmes.fi / Kirkkokatu 14, Nurmes

Työllistämisen ja Leader-hankkeiden tuki

Yhdistykset tai muut Leader-rahoitteisia hankkeita toteuttavat nurmeslaiset tahot voivat hakea Nurmeksen kaupungilta väliaikaisrahoitusta hankkeiden toteuttamiseksi. Väliaikaisrahoitus on koroton laina ja se voi olla korkeintaan myönnetyn Leader-rahoituksen suuruinen. Lainaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on mukana yhdistyksen yhteystiedot, hankkeen perustelut ja tilinumero.  Hakemukseen tulee liittää Leaderin rahoituspäätös ja hankekuvaus. Hakemus toimitetaan kirjaamoon.

Yhdistyksien on mahdollista vastaanottaa Näre ry:ltä ja Honkalampisäätiön Kaski-työtoiminnasta yhdistystyöpaikoille työllistettyjä. Kunta osallistuu Honkalammen ja Näreen palveluiden rahoittamiseen. Korotonta työllistämislainaa voi hakea ensimmäisen kuukauden palkkamenoihin. Tarkemmat tiedot ja ohjeet tältä sivulta.

Palveluohjaus / yhteystiedot

Anu Huusko ma.yhteisökoordinaattori Nurmes-talo, Kötsintie 2 75500 Nurmes 04010 45723 anu.huusko(at)nurmes.fi

Työni on liikkuvaa, joten sovi aika tapaamiselle! Facebook: Yhteisökoordinaattori Nurmes Instagram: yhteisokoordinaattorinurmes

Avustukset / yhteystiedot

Kysyttävää hakemuksista tai yhteistyöstä?

Armi Laukkanen vapaa-aikasihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14, 1. krs 75500 Nurmes 04010 45107 armi.laukkanen(at)nurmes.fi

Yhteistyö liikunta-, nuoriso- ja kylätoimintaan

Marjo Säkkinen kulttuurisihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14, 3. krs 75500 Nurmes 04010 45150 marjo.sakkinen(at)nurmes.fi

Yhteistyö kulttuuritoimintaan

Anu Huusko ma. yhteisökoordinaattori Kaupungintalo, Kirkkokatu 14, 1. krs 75500 Nurmes 04010 45723 anu.huusko(at)nurmes.fi

Yhteistyö, avustushakemukset, tuki ja neuvonta

Arja Kejonen ma. hallintosihteeri, hyvinvointipalvelut Kaupungintalo, Kirkkokatu 14, 1. krs 75500 Nurmes 04010 45104 arja.kejonen(at)nurmes.fi

Tilitys/ Elisa Ryhänen poissa 28.9.2020 - 30.10.2022