Navigation Menu

Käynnissä olevat hankinnat - otsikko

Käynnissä olevat hankinnat

Murskehankinnan lisäkysymykset ja vastaukset

Tietoa Nurmeksesta / hankinnat

Tarjouspyyntö 10.3.2022: Sammonkadun katusaneeraus

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/67045/notice/95487/overview

Tarjousten määräaika 31.3.2022 klo 12:00

 

Lisäkysymykset ja vastaukset:

1. Kysymys urakkahinnan sitomisesta indeksiin.

Urakkaohjelma s. 10, kohta 10.3 Hintasidonnaisuudet

Nykyinen teksti: "Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta."

Vastaus: Muutetaan urakkaohjelmaan tekstiksi "Urakkahinta tulee antaa kiinteänä tammikuun 2022 (2015=100) 115,9 maanrakennuskustannusindeksiin sidottuna. Urakan kunkin maksuerän hinta tarkistetaan viimeisimmän indeksitarkistuksen mukaisesti."

2. Työselityksessä ja määräluettelossa on esitetty kevyen liikenteen väylän päällysteelle Ab12/80. Tuo päällyste ei tule kestämään hoitoliikennettä, joten olisiko syytä vaihtaa se suoraan normaaliksi Ab11/100 (40mm)?

Vastaus: Kevyen liikenteen väylän päällysteksi muutetaan Ab11/100 (40mm)

3. Betonireunakivi, liukuvalettu,120 mm, onko mahdollista laittaa upotettava reunakivi "kappaletavarasta"? Jos on, niin mikä koko?

Vastaus: Käy myös upotettava betonireunakivi. Korkeus 300 mm. Asennusmassa murske D 0-16/32 tai maakostea betonimassa. Reunakiven korkeus ajoradan pinnasta 120 mm.

4. Onko asemakaavakuvassa punainen viiva urakka-alueen raja?

Vastaus: Asemapiirroksessa punaisella merkitty rajaus on Sammonkadun katualuetta kuvaava. Rajatun alueen lisäksi myös Pitkäkadun risteysalue kuuluu urakka-alueeseen.

 

 

 

 

 

Tarjouspyyntö 2.3.2022: Taajama-alueiden puiden kaadot, raivaukset ja kaatotähteiden pois kuljetus

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/66539/notice/95186/overview

Tarjousten määräaika 17.3.2022 klo 12:00

HUOM! Tarjouspyyntöä on korjattu 7.3.2022 (vanhat versiot 2.3.2022 ja 3.3.2022)

Korjattu tarjouspyyntö 3.3.2022: Poistettu kohta "Alihankintaa ei hyväksytä."

Korjattu tarjouspyyntö 7.3.2022: Jätetty pois kaatojätteiden poiskuljetus.Kuljetukset hoidetaan tilaajan toimesta ja tilaajan kustannuksella, eikä niitä lasketa mukaan tarjottavaan tuntihintaan.

 

Lisäkysymykset ja vastaukset:

Selvennys: Tarjouksen hinnat tulee jättää kiinteähintaisena sopimuskauden ajaksi ilman indeksisidonnaisuutta.

 

 

 

 

 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Osoitteesta www.hilma.fi löytyvät kaikki avoinna olevat hankintailmoitukset, ennakkoilmoitukset ja tietopyynnöt.

Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

  • Pohjois-Karjalan hankintatoimen julkaisemat avoinna olevat tarjouspyynnöt (sähköinen kilpailutusjärjestelmä)
  • tarjouspalveluun pitää rekisteröityä
  • sen kautta voi esittää kysymyksiä
  • sen kautta jätetään tarjous
  • hankintapäätös sähköisesti
  • linkin kautta nähtävissä myös muiden Suomessa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalia käyttävien hankintayksiköiden julkaisut

Siirry Tarjouspalvelu.fi/jns-toimittajaportaaliin tästä linkistä

Hankintapäätökset ja tulevat hankinnat ovat nähtävillä Hankintakalenteri.fi-sivustolla. Samalta sivustolta löytyvät myös hankintatoimen sopimustoimittajat tuoteryhmittäin.

Siirry Hankintakalenteri.fi -sivustolle tästä linkistä

Pienhankintapalvelu.fi-toimittajaportaalissa kunnilla/kaupungeilla on mahdollisuus ilmoittaa avoimesti myös pienhankintojaan. Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisten kynnysarvojen alittavia julkisia hankintoja. Pohjois-Karjalassa avoinna olevat pienhankinnat löytyvät klikkaamalla "Pohjois-Karjala". Pienhankintapalveluun käyvät samat tunnukset kuin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin. Pienhankintapalveluun on mahdollista asettaa ilmainen vahtipalvelu.

Siirry Pienhankintapalvelu.fi-toimittajaportaaliin tästä linkistä