Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto ratkaisee henkilöstöpolitiikkaan liittyvät toimivaltaansa kuuluvat asiat ja valmistelee henkilöstöpoliittisia linjauksia. Jaosto ratkaisee mm. palkkausta koskevat asiat silloin, kun asia sopimuksissa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan ja päättää paikallisesti sovellettavista palkkauksen perusteista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin tästä linkistä

 

Henkilöstöjaoston jäsenet 2021-2025

 

Varsinainen jäsen Varajäsen


Puheenjohtaja
Oinonen Elina SDP

Savolainen Anni SDP


Varapuheenjohtaja
Reinikka Erik
 

Siira Arto

Härkin Anne KESK
Nykänen Anniina KESK

Härkin Päivi KESK
Rönkkö Reeta KESK

Määttä Henry PS
Sutinen Ville PS

 


Asioiden esittelijänä ja henkilöstöjaoston sihteerinä toimii hallintojohtaja.