Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / lautakunnat / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointipalvelujen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Hyvinvointilautakunnassa on 9 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan tehtävistä ja toimivallasta on säädetty hallintosäännössä, § 24.

Hyvinvointilautakunnan jäsenet 2017-2021

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Puheenjohtaja
Räsänen Yrjö SDP
yrjo.rasanen(at)nurmes.fi


Korhonen Tarmo SDP
 

Varapuheenjohtaja
Timonen Paula KESK
paula.timonen(at)nurmes.fi

Eskelinen Marja KESK

Korkalainen Jussi KESK

Säämänen Jussi KESK
Meriläinen Heimo KESK
Lipinlahdentie 2
75500 Nurmes
heimo.merilainen(at)nurmes.fi
puh. 0500 337 011
 
Säppi Esa KESK
Partanen Kirsi KESK
Kehäkatu 62
75500 Nurmes
kirsi.partanen(at)nurmes.fi
puh. 050 414 7459
 
Kahtola Janika KESK
Jaaranen Merja KD
Kaivokatu 9
75530 Nurmes
merja.jaaranen(at)nurmes.fi
puh. 040 565 9335
 
Kaukainen Riitta KD
Sutinen Ville PS
Lingontie 5
75500 Nurmes
ville.sutinen(at)nurmes.fi
puh. 050 538 1980
 
Martikainen Hannu PS
Kainulainen Anneli SDP

Lehtovaarankatu 43
75500 Nurmes
anneli.kainulainen(at)nurmes.fi
puh. 050 323 7682

Selin Birgitta SDP
Meriläinen Juha SDP
Niittykatu 2 C 9
75530 Nurmes
juha.merilainen(at)nurmes.fi
puh. 050 370 1218
 
Kuosmanen Pauli SDP
Kaupunginhallituksen edustaja
Rönkkö Reeta KESK
reeta.ronkko(at)nurmes.fi
Korhonen Pasi KESK
pasi.korhonen(at)nurmes.fi


Lisäksi hyvinvointilautakunnan
kokouksissa läsnäolo-oikeus on:

Matti Kämäräinen KESK
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Asko Saatsi
kaupunginjohtaja


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi


Yhteystiedot perustuvat valtuutetun suostumukseen julkaista ja luovuttaa yhteystietoja.