Navigation Menu

Korjausavustusten hakeminen

Korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustuksista on annettu uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016). Laki tuli voimaan 1.1.2017. Vuoden 2017 alusta lähtien ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA hoitaa korjausavustusten hakemisen, myöntämisen, maksamisen ja seurannan.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:
- korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
- avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
- esteettömyysavustus.

Avustuksissa on jatkuva hakuaika. Avustushakemukset toimitetaan ARAan.
Korjausavustukset nyt ARA:sta ympäri vuoden.

Energia-avustuksia ei enää myönnetä.


ARA:n korjausneuvonnan puhelin on 029 525 0818 ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi

Nurmeksen kaupunki myöntää hissin rakentamiseen (hissitön talo) ARA:n avustuksen lisäksi enintään 10 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoja ARA:n sivuilta.


Korjausavustusten maksatuksen ja tarkastukset v. 2015 – 2016 avustuspäätöksiin hoitaa rakennustarkastaja. Maksatusta haetaan, kun avustuspäätöksen mukaiset työt on tehty ja maksetut kustannukset ovat todettavissa maksukuiteista.

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistosihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45709 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi