Navigation Menu

Lastenhoidon tuet ja kuntalisä

Lastenhoidon tuet ja kuntalisä

 

Lastenhoidon tuki

Huoltaja voi hakea Kelan kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja lasta hoidetaan kotona. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä.

Myös adoptiovanhempi voi hakea kotihoidon tukea.

Lisätietoa Kelasta (avautuu uuteen ikkunaan).

 

Kuntalisä

Nurmeksen hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 26.1.2021 § 4 päättänyt kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta 0-3-vuotiaasta lapsesta. Kuntalisän suuruus on 100,00 €/kk/kotihoidon tuen hoitorahaan oikeutettu 0-3-vuotias lapsi. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 1.1.-31.12.2021 välisenä aikana. Kuntalisä maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta hakemusta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin tuen saamisen ehdot täyttyvät. Poikkeuksena perheet, joilla kotihoidontuki voimassa ennen 2.2.2021.

Kuntalisää haetaan ajalta 1.1.-31.3.2021 Nurmeksen kaupungilta.

Kuntalisän hakemuslomake (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan).

Hakemuslomakkeita saa myös varhaiskasvatusyksiköistä.

Nurmeksen kaupunki hoitaa maksatuksen takautuvasti 1.1.-31.3.2021 väliseltä ajalta helmi-maaliskuun aikana.

1.4.-31.12.2021 väliseltä ajalta kotihoidon tuen kuntalisän maksatuksen hoitaa sopimuksen mukaisesti Kela.

Perheen ei tarvitse hakea kuntalisää erikseen Kelasta 1.4.2021 alkaen.