Positiivisia-uutisia-nurmeksesta/kuva

Navigation Menu

positiivisia-uutisia-nurmeksesta/kasvetaan yhdessä

Kasvetaan yhdessä

Nurmeksessa on alkuvuonna ollut paljon positiivisia uutisia niin yritysrintamalla kuin asumisen ja elämisen puolella. Uusi Nurmes on nyt monella tapaa vahvempi, ja meillä on myös enemmän mahdollisuuksia.

Nurmes on Suomen neljänneksi paras seutukaupunki pehmeässä vetovoimassa

Nurmeksen kaupunki on viidessä eri mittarissa kahdeksan parhaan seutukaupungin joukossa Suomessa. Nurmes on sijalla 4 sisäisessä pehmeässä vetovoimassa ja sijalla 5 muuttokiinnostuksessa suurista kaupungeista. Nurmes on myös viidenneksi paras seutukaupunki sisäisessä pitovoimassa.

Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät palkittiin Suomen parhaana paikallisyhdistyksenä

Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät palkittiin alle 200 jäsenyrityksen yhdistyksistä parhaana. Yhdistyksellä on vahva sitoutuminen palvelulupaukseen ”Parannamme yrittäjän arkea”, joka näkyy sen toiminnassa. Yhdistys on vahva kuntavaikuttaja sekä sillä on oma digitaalinen lehti Pielis-posti-lehti, joka on yrittäjien äänitorvi Pielisen alueella.

***

Kutsumme sinutkin mukaamme Nurmeksen mannekiiniksi. Voit kertoa uuden Nurmeksen positiivisista uutisista facebook-sivustolla tai lähettää uutiset sähköpostilla kirjaamo(at)nurmes.fi. Julkaisemme uutiset tällä sivulla.

Tälle sivulle kootuista positiivisista uutisista.

 

Asset Publisher

angle-left Uudistuva Nurmes - askeleen edellä

Nurmeksen kaupungin strategia 2022 -2025

Nurmeksen kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 28.3.2022

Nurmeksen kaupungille on nyt valmisteltu uusi strategia vuosille 2022-2025. Strategian nimi on "Uudistuva Nurmes - askeleen edellä". 

Strategian nimi tarkoittaa sitä, että Nurmes uudistuu ja kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti niin, että on askeleen edellä yleistä kehitystä jatkuvassa muutoksessa. Nimi tunnustaa sen tosiasian, että Nurmeksen, Suomen ja koko Euroopan toimintaympäristö on jatkuvassa suuressa murroksessa.

Strategiatyö käynnistämisen valmisteli Nurmeksen kaupungin johtoryhmä. Valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota Nurmeksen kaupungin johtamisjärjestelmän kokonaistoimivuuteen, konsernirakenteeseen ja vielä nuoreen Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitokseen. 

Strategia laadittiin omin voimin viidessä eri työryhmässä kaupunginvaltuutettujen toimesta. Työryhmien nimet olivat: Konserni, Elinvoima, Sijainti, Imago ja Hyvinvointi. Kussakin työryhmässä oli sihteerinä virkamies. Kaupunginvaltuusto piti strategian laadinnan yhteydessä kolme valtuustoseminaaria. Strategiatyötä johti kaupunginjohtaja.

Strategiatyöryhmät nimesi kaupunginjohtaja. Työryhmien kokoonpanot muodostettiin niin, että tukivat myös lautakuntien sekä konsernijohtamisen tulevaisuustyötä. Työryhmissä olivat edustettuina eri sukupuolet ja valtuustoryhmät. 

Strategian laadintaan osallistuivat myös kuntalaiset, nuoret ja yhteisöt kahdessa eri vaiheessa. Imago-työryhmä järjesti tulevaisuustyöpajoja ja strategian luonnoksen valmistuttua olisi tilaisuus antaa palautetta. Palautteita saatiin yhteensä 28 eri taholta. Palaute käsiteltiin kolmannessa valtuustoseminaarissa, jossa myös tehtiin viimeiset korjaukset strategiaan valtuustoryhmien esitysten pohjalta. 

Strategiassa esitetään toimenpiteet koko valtuustokaudelle puolen vuoden tarkkuudella. Toimenpiteet on esitetty ja ne vastuutetaan sektoreittain, jolloin ne ovat helppo kytkeä sekä talousarvioon että tilinpäätökseen. Sektorit esitetään värein ja niiden nimet ovat samat kuin työryhmien nimet. Sektoreiden vastuutahoja ovat kaupungin kolme toimialaa sekä konserniyhtiöt. 

Strategia sisältää myös mission (perustehtävän), vision ja arvot. Strategiassa on myös esitetty läpileikkaavat toimintatavat koko valtuustokaudelle: Avoin Nurmes, Turvallinen Nurmes ja Ympäristövastuullinen Nurmes. Läpileikkaavat toimintatavat otetaan huomioon kaikissa toimielimissä koko valtuustokauden työskentelyn ajan. 

Nurmeksen visio on: "Nurmes on elinvoimainen, luonnonläheinen ja turvallinen paikka elää. Teemme tulevaisuutemme yhdessä." Tämän vision haasteellisuus tulee siitä, että toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia. 

 Missio

Elinvoimainen Nurmes on asukkaitaan varten. Tulevaisuuteen suuntaavan ja kehittämismyönteisen Nurmeksen missiona, eli perustehtävänä, on edistää asukkaidensa hyvinvointia, vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää alueen elinvoimaa.

Arvot

  •  Tulevaisuuteen suuntautuminen
  •   Avoin yhteistyö
  •   Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
  •   Ahkeruus, koulutus, yrittäjyys
  •   Luonto

 

 

 

Strategiakuva.

Facebook-syöte