Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta/hallinto/säännöt ja ohjeet

Johtosäännöt

Hallintosääntö

Nurmeksen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, jollei laissa ole toisin säädetty.

Valtuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Hallintosääntö 1.3.2024 alkaen (PDF-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräyksiä noudatetaan maan käyttämistä ja rakentamista koskevissa asioissa, mikäli lainsäädännössä tai muutoin ole asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestys (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Kotouttamisohjelma vuosille 2020-2024

Nurmeksen kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2020-2024 hyväksyttiin valtuustossa 27.2.2020 § 16.

Kotouttamisohjelma vuosille 2020-2024 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)