Navigation Menu

Asuminen ja ympäristö / kadut ja yleiset alueet / suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelu ja rakentaminen

Tälle sivulle kootaan tietoa Nurmeksessa kulloinkin työn alla olevista suunnittelu- ja rakentamiskohteista sekä rakentamisen aikaisista poikkeavista liikennejärjestelyistä.

Työkohteet v. 2020

- Kt75 / Pitkänmäentien liittymä

- Kankaalantien peruskorjaus

- Biokadun jatkeen rakentaminen

- Haketien rakentaminen

- Torikadun saneeraus

- Hyvärilän alueen katusaneerauksia

- Tiirikkalantien valaistus

- Porokylän koulun pihan kunnostus

- Laamilan palloilukentän saneeraus

- Lokkiharjun kunnostusta

- Leikkipuistojen kunnostusta

 

-----

Suunnitelmia nähtävillä v. 2020

 

---

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § ja 46 § mukaan katusuunnitelmien on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä. Nurmeksessa suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungintalolla (Kirkkokatu 14) sekä tällä internet-sivulla. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta sen nähtävänäoloaikana. Kirjallisen muistutuksen voi lähettää Nurmeksen kaupungin kirjaamoon os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)nurmes.fi