Navigation Menu

Asuminen ja ympäristö / kadut ja yleiset alueet / suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelu ja rakentaminen

Tälle sivulle kootaan tietoa Nurmeksessa kulloinkin työn alla olevista suunnittelu- ja rakentamiskohteista sekä rakentamisen aikaisista poikkeavista liikennejärjestelyistä.

 

Työkohteet v. 2019

-  Kt75 / Pappilansuora / Porokylänkatu, liikennevaloristeyksen muutos kiertoliittymäksi (urakoitsija TYL Pielisen Maanrakennus Oy/SKS Infra Oy, rakennuttaja ELY-keskus)

-  Mikonsalmen sillan peruskorjaus (urakka, urakoitsija Savon Kuljetus Oy). Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko kesän ajan. Sillan korjaustöiden ajaksi toinen ajokaista ja kevyenliikenteenväylä suljetaan liikenteeltä.

-  Kyrönrannakadun kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Lehtovaarankatu - Kohisevankatu elo-syyskuun aikana. Voi aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä.

-  Kauppatorin viheralueen ja Laulupuun (P.J. Hannikaisen muistomerkin) ympäristön saneeraus syksyllä (elokuu - lokakuu)

-  Pappilansuoran katuvalosaneeraus (syyskuu)

-  Pöpöläntien saneeraus, 2. vaihe (kaupungin omajohtoinen työmaa) > VALMISTUNUT

-  Puistotien vesihuollon saneeraus > pääosin VALMISTUNUT

 

Nähtävillä olleet suunnitelmat (v. 2018 - 2019)

Kyrönrannankadun kevyen liikenteen väylää koskeva suunnitelma (katusuunnitelman muutos)

Karjalankadun kevyen liikenteen väylää koskeva suunnitelmamuutos välillä Raatihuoneenkatu - Kirkkokatu

Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima tiesuunnitelma Kantatien 75 parantaminen Porokylänkadun ja Pappilansuoran liittymässä

---

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § ja 46 § mukaan katusuunnitelmien on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä. Nurmeksessa suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungintalolla (Kirkkokatu 14) sekä tällä internet-sivulla. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta sen nähtävänäoloaikana. Kirjallisen muistutuksen voi lähettää Nurmeksen kaupungin kirjaamoon os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)nurmes.fi