Navigation Menu

Asuminen ja ympäristö / kadut ja yleiset alueet / suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelu ja rakentaminen

Suunnitelmia nähtävillä:

 

Lomatien kevyen liikenteen väyän jatke (suunnitelmaluonnos)

- asemapiirustus ja tyyppipoikkileikkaus (7.3.2024)

- suunnitelmaselostus (7.3.2024)

 

Em. suunnitelma asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42§ ja 43§ mukaisesti julkisesti nähtäville ajalle 22.3 – 8.4.2024

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee tehdä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa nähtävillä oloajan kuluessa osoitteeseen: Nurmeksen kaupunki, Kirjaamo, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nurmes.fi

Lisätietoja: toimistoinsinööri Kaisa Komsa-Partanen p. 04010 45713, kaisa.komsa-partanen@nurmes.fi

 

----

Kuntatekniikan työkohteita v. 2024

 

  • Teeritien ja Riekkotien (Laamila) katusaneeraus
  • Jäähallin saneeraus jatkuu (mm. kylmälaitteet)
  • Haketien päällystys sekä myös muita päällystystöitä
  • Pyöräteiden peruskunnostusta ja päällystystä (Karjalankatu, Lehtovaarankatu, Ikolantie)
  • Lomatien kevyen liikenteen jatkeen rakentaminen
  • Pienvenesatamien kunnostusta (Lipinlahti, Höljäkkä)
  • Keskustan sataman kunnostus jatkuu (mm. uusi veneenlaskuluiska)
  • Bomban sataman laiturin kunnostus
  • Ulkokuntoilupisteiden perustaminen (sataman uimarantaan sekä kuntoportaiden läheisyyteen)
  • Lisäksi useita eri suunnittelukohteita (mm. rautatiesillat, Kirkkokadun katusaneeraus)

 

-----

Nähtävillä olleet suunnitelmat v. 2022

Haketien suunnitelmaluonnos:

- asemapiirros_haketie_6.10.2022

- pituusleikkaus_haketie_6.10.2022

- poikkileikkaukset_haketie_6.10.2022

Nähtävillä olleet suunnitelmat v. 2021

Tuulentien katusuunnitelmaluonnokset:

- asemapiirustus (16.4.2021)

- pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Tuulentie (16.4.2021)

- pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Suojärvenkatu - Tavintie (16.4.2021)

---

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § ja 46 § mukaan katusuunnitelmien on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä. Nurmeksessa suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungintalolla (Kirkkokatu 14) sekä tällä internet-sivulla. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta sen nähtävänäoloaikana. Kirjallisen muistutuksen voi lähettää Nurmeksen kaupungin kirjaamoon os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)nurmes.fi