Navigation Menu

Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu

Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu

Rakennusjärjestyksessä on määritelty suunnittelutarvealue. Rakentaminen ko. alueella edellyttää erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Päätös suunnittelutarveratkaisusta tulee olla ennen kuin rakennuslupa-asia ratkaistaan.

Hakemusasiakirjat:
1. Hakemus 1 kpl            
2. Asemapiirros rakennuspaikasta 3 kpl
3. Peruskarttaote
Hakemukseen liitetään peruskarttaote MK 1:10 000 rakennuspaikasta ja sen lähiympäristöstä 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl
6. Tieliittymälupa
Tieviranomaisten tieliittymälupa liitetään hakemukseen silloin, kun hakemuksen mukainen rakentaminen edellyttää uuden tieliittymän rakentamista yleiseen maantiehen tai paikallistiehen tai jos jo olevan tieliittymän luokka rakentamisen vuoksi muuttuu. 1 kpl
7. Muut liitteet
Muut hakijan hakemuksensa perustelemiseksi tai tueksi liittämät asiakirjat  

Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnasta
Kirkkokatu 14, (1. kerros), 75500 NURMES

(Huom. varsinainen lupahakemus tehtävä sähköisesti)

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Peruskarttaotteet voi noutaa:
karttapalvelunhoitajalta
Kirkkokatu 14 (1. kerros), 75500 NURMES
tai tilata puhelimitse 04010 45718

Hakemukset liitteineen jätetään Lupapisteen kautta:

Siirry sähköisen asioinnin lupapiste.fi palveluun


Apua saa Lupapisteen neuvontapyynnön kautta tai rakennuvalvonnan toimipisteestä:

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES (1.kerros), puh. 04010 45705.
Kyseisestä puhelinnumerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistosihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45709 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi