Navigation Menu

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Mikä Varda on?

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään eteenpäin lakiperusteisesti tiedon tarvitsijoille, kuten opetus- ja kulttuuriministeriölle, aluehallintovirastoille, Kelalle ja Tilastokeskukselle.

Varda-tietovaranto otetaan käyttöön uuden varhaiskasvatuslain (540/2018, luku 13, § 65 - 73) mukaisesti 1.1.2019 lukien neljässä siirtymävaiheessa. Kunnat aloittavat tiedonsiirrot 1.1.2019 alkaen ja yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät 1.1.2020 alkaen.

Kunnalliset vaka-järjestäjät

1. vaihe 1.1.2019

* järjestäjän tiedot
* toimipaikkojen tiedot
* lasten tiedot

2. vaihe 1.9.2019

* henkilöstötiedot
* huoltajatiedot
* maksutiedot

Tiedonsiirron aloitus henkilöstötietojen osalta Vardaan on siirtynyt. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen (avautuu uuteen ikkunaan), jonka myötä kunnat aloittavat henkilöstötietojen tallentamisen Vardaan 1.9.2020 lähtien.

Yksityiset vaka-järjestäjät

1. vaihe 1.1.2020

* järjestäjän tiedot
* toimipaikkojen tiedot
* lasten tiedot

2. vaihe 1.9.2020

* henkilöstötiedot
* huoltajatiedot
* maksutiedot

Tietovarannon ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta.

Nurmeksen kaupunki siirtää varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja toimipaikkojen tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla käytössämme olevasta varhaiskasvatusjärjestelmästä Pro Consona 31.7.2019 saakka ja Daisy 1.8.2019 alkaen. Huoltaja- ja maksutiedot 1.9.2019 alkaen järjestelmäintegraation avulla käytössämme olevasta varhaiskasvatusjärjestelmästä Daisy. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot 1.9.2020 alkaen järjestelmäintegraation avulla HR-järjestelmästä Populus.

Rekisteröidyn oikeudet

Opetushallitus ylläpitää varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelua, jolla tietovarannossa olevia tietoja yhdistetään ja tarjotaan keskitetysti henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan nähtäväksi käyttöliittymän avulla sekä luovutetaan tietojen saamiseen oikeutetuille. Henkilön oikeus saada tietoja nähtäväksi koskee hänen omia tietojaan tai sen tietoja, jonka laillinen edustaja hän on.

Varhaiskasvatuksen luovutuspalvelun katselukäyttöliittymän osoite: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Tietoja voi myös pyytää toimittamalla Opetushallitukselle Rekisteröidyn tarkastuspyyntö/pääsy tietoihin -lomakkeen (avautuu uuteen ikkunaan).

Pyyntö tietojen oikaisemisesta (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) tehdään ensisijaisesti kunnalle.
Pyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan:

Nurmeksen kaupunki
Tarja Lipponen
Ikolantie 27, 75530 Nurmes

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.

Oikaisupyyntö (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) voidaan tehdä myös Opetushallitukselle, joka ohjaa pyynnön edelleen kunnalle.

Opetushallituksen määräys tietojen tallentamisesta Vardaan

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta/varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat lapset ja huoltajat

Opetushallituksen tiedote 1.9.2019

Opetushallituksen tiedote 1.1.2019

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Rekisteriseloste - varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda